Bookshop

We kindly inform you that due to a technical break in our online bookstore, orders placed or paid after July 1st will be processed after July 20th. We apologize for any inconvenience. We also invite you to our bookstore in Krakow at Main Square 25 , where the same prices apply.

×

Komunikat w sprawie RODO

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (dalej „MCK”) wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż na stronie www.mck.krakow.pl (w zakładce „Polityka prywatności”) znajduje się informacja dla osób, których dane przetwarza. Celem zamieszczonej informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Ten Komunikat nie nakłada na Państwa żadnych dodatkowych obowiązków. Jednocześnie informujemy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom i przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie jakim jest to niezbędne dbając o ich bezpieczeństwo.

×
added to cart:

continue shopping go to cart