Bookshop

In connection with the ordinance of the Minister of Culture and National Heritage about the temporary closure of cultural institutions, we inform you that we place orders placed by our online bookshop only once a week. We apologize for inconveniences.

×

Komunikat w sprawie RODO

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (dalej „MCK”) wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż na stronie www.mck.krakow.pl (w zakładce „Polityka prywatności”) znajduje się informacja dla osób, których dane przetwarza. Celem zamieszczonej informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Ten Komunikat nie nakłada na Państwa żadnych dodatkowych obowiązków. Jednocześnie informujemy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom i przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie jakim jest to niezbędne dbając o ich bezpieczeństwo.

×
added to cart:

continue shopping go to cart