Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
Bookshop

We invite you to visit the ICC's new online bookstore: ksiegarniamck.pl
There you will find all new publications and information on promotions

×

Komunikat w sprawie RODO

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (dalej „MCK”) wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż na stronie www.mck.krakow.pl (w zakładce „Polityka prywatności”) znajduje się informacja dla osób, których dane przetwarza. Celem zamieszczonej informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Ten Komunikat nie nakłada na Państwa żadnych dodatkowych obowiązków. Jednocześnie informujemy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom i przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie jakim jest to niezbędne dbając o ich bezpieczeństwo.

×
added to cart:

continue shopping go to cart