Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających

Nabór do 13. edycji V4 Heritage Academy

Grafika z nazwą wydarzenia.
A-
A+
Trwa nabór do V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries 2024. Jest to tygodniowy program edukacyjny dla pracowników/pracownic instytucji kultury, służb konserwatorskich i studentów/studentek z Europy Środkowej, organizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury z partnerami wyszehradzkimi i realizowany pod auspicjami Grupy Roboczej Ekspertów do spraw Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej. 


Program dotyczy zarządzania miejscami dziedzictwa kulturowego zgodnie ze standardami właściwymi dla obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO i co roku organizowany jest w innym państwie „wyszehradzkiej czwórki”. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie w dniach 8-14 lipca w Krakowie i w Zabrzu, a dotyczyć będzie zarządzania obiektami dziedzictwa poprzemysłowego.


W projekcie przewidziane jest pięć miejsc dla obywateli/obywatelek Polski. Międzynarodowe Centrum Kultury pokrywa w pełni koszt uczestnictwa z wyjątkiem transportu do i z Krakowa. Aby wziąć udział w naborze, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: m.swidrak@mck.krakow.pl Na zgłoszenia czekamy do 19 maja 2024 r.


Formularz zgłoszeniowy

Z uwagi na specyfikę 13. edycji V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries 2024 planowana forma przeprowadzenia warsztatów i zajęć może być nieodpowiednia dla osób z klaustrofobią lub mających problemy kardiologiczne. 

Partnerami projektu są Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej oraz Ministerstwo Budownictwa i Transportu Węgier.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka