Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
Publications online
A-
A+

The International Cultural Centre is one of the first cultural institutions engaged in research work to make its publications available in Polona, Poland's largest and most modern digital library. The expansion of the virtual book collection, open to a wide audience, aims to increase the availability of materials on the heritage of Central Europe.

The collection of the International Cultural Centre in Polona.


2023

Akademia Dziedzictwa 2014–2020. Przegląd problemów badawczych z zakresu zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce”, red. Marek Świdrak, Michał Wiśniewski, Kraków 2023
Heritage and Development”, Kraków 2023
Widzę cię, Krakowie. Notatnik myśli na czterdziestopięciolecie wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO”, red. Łukasz Galusek, Robert Piaskowski, Katarzyna Piotrowska, Hanna Schreiber, Marek Świdrak, Agata Wąsowska-Pawlik, Michał Wiśniewski, Krzysztof Żwirski, Kraków 2023

I see you, Kraków. A Notebook of Reflections on the 45th Anniversary of the City's Inscription on the UNESCO World Heritage List”, ed. Łukasz Galusek, Robert Piaskowski, Katarzyna Piotrowska, Hanna Schreiber, Marek Świdrak, Agata Wąsowska-Pawlik, Michał Wiśniewski, Krzysztof Żwirski, Kraków 2023


2022

Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 31 (2022)

Yearly of the International Cultural Centre”, nr 31 (2022)2021

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 30 (2021)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 30 (2021)


2020

 

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 29 (2020)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 29 (2020)

 

2019

 

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 28 (2019)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 28 (2019)


2018

 

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 27 (2018)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 27 (2018)

2017

 

„Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej”, red. Joanna Sanetra-Szeliga, Katarzyna Jagodzińska, Kraków 2017
„The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe”, ed. Joanna Sanetra-Szeliga, Katarzyna Jagodzińska, Kraków 2017
„Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury 1991-2016 = Bibliography of the Scientific Output of International Cultural Centre Researches 1991-2016”, Anna Strzebońska, Kraków 2017

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 26 (2017)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 26 (2017)

2016

 

„Tempus fugit. O czasie i przemijaniu = Tempus Fugit. On Time & Transience”, red. Marzena Daszewska, Kraków 2016

„Petersburg i Polska, red. Dariusz Konstantynów, Kraków 2016

„Bibliografia zawartości publikacji Międzynarodowego Centrum Kultury 2011–2015, Anna Strzebońska, Kraków 2016

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 25 (2016)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 25 (2016)

 

2015

 

„Narody & stereotypy 25 lat później . Nowe granice, nowe horyzonty”, red. Robert Kusek, Jacek Purchla, Joanna Sanetra-Szeliga, Kraków 2015
„Nations & Stereotypes 25 Years After. New Borders, New Horizons”, ed. Robert Kusek, Jacek Purchla, Joanna Sanetra-Szeliga, Kraków 2015

Międzynarodowe Centrum Kultury. Początek, Jacek Purchla, Kraków 2015
„Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy = The Armenian Cathedral in Lviv and its Creators = Vìrmens'kij sobor u L'vovì ta jogo tvorcì = Lvovi haykakan Kat’oġiken ow ayn kertoġnerë”, red. Kraków 2015
„Cultural Heritage Counts for Europe = Dziedzictwo kulturowe ma znaczenie dla Europy. Skrót raportu”, red. Katarzyna Jagodzińska, Joanna Sanetra-Szeliga, Kraków 2015
„Cultural Heritage Counts for Europe. Full Report”, ed. Claire Giraud-Labalte, Kate Pugh, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Joanna Sanetra-Szeliga, Brian Smith, Aziliz Vandesande, Clara Thys, Krakow 2015

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 24 (2015)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 24 (2015)

2014

 

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 23 (2014)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 23 (2014)

2013

 

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 22 (2013)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 22 (2013)

2012

 

„Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? = Does Poland lie on the Mediterranean?”, red. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga, Kraków 2012

„The 1st Heritage Forum of Central Europe”, red. Jacek Purchla, Krakow 2012

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 21 (2012)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 21 (2012)

2011

 

„50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury, oprac. Jacek Purchla, Kraków 2011
„50/20 Sketches and Essays to Mark Twenty Years of the International Cultural Centre”, oprac. Jacek Purchla, Kraków 2011

„Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii = Management of UNESCO World Heritage Sites in Poland and Norway, red. Jacek Purchla, Kraków 2011

Protecting and safeguarding cultural heritage. Systems of management of cultural heritage in the Visegrad countries, red. Jacek Purchla, Krakow 2011
„Akademia Dziedzictwa 2001-2013. Przegląd problemów badawczych z zakresu zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce”, Kraków 2011

„Bibliografia zawartości publikacji Międzynarodowego Centrum Kultury 2006–2010, Anna Strzebońska, Kraków 2011

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 20 (2011)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 20 (2011)

2010

 

„W stronę nowej wielokulturowości = Towards a New Multiculturalism”, red. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga, Kraków 2010

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 19 (2010)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 19 (2010)

2009

 

„Wina i kara. Sprawiedliwość w grafice europejskiej XVI-XIX wieku = Guilt and Punishment. Justice in European Prints from the 16th to the 19th Centuries”, red. Marzena Daszewska, Kraków 2009

„Kraków i Sankt Petersburg. Dziedzictwo stołeczności. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim, Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008”, red. Jacek Purchla, Kraków 2009
„Krakov i Sankt-Peterburg. Nasledie stoličnosti. Materialy meždunarodnoj konferencii, organizovannoj International Cultural Centre in Krakow pri cotrudničestve s Pol'skim institutom, General'nym konsul'stvom Respubliki Pol'ša v Sankt-Peterburge 3-4 oktâbrâ 2008 g.”, red. Jacek Purchla, Krakov 2009
„Reclaiming Memory. Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities", ed. Monika Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla, Krakow 2009

Ingrid Ledent. Ciągłość pamięci, Kraków 2009

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 18 (2009)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 18 (2009)

2008

 

„Florencja i Kraków wobec dziedzictwa”, red. Jacek Purchla, Kraków 2008

„Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej", red. Monika Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla, Kraków 2008
„Barcelona i Kraków. Zmieniające się wizje - wizje zmian. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007”, red. Jacek Purchla, Kraków 2008
„Kultura w dialogu. Kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce = Culture in Dialogue. 1001 Actions for Dialogue Campaign in Poland”, oprac. Joanna Sanetra-Szeliga, Robert Kusek, Kraków 2008
„Modele mecenatu państwa wobec integracji europejskiej. Doświadczenie Polski i Słowacji”, red. Jacek Purchla, Magda Vášáryová, Kraków 2008

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 17 (2008)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 17 (2008)

2007

 

„Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania”, red. Monika A. Murzyn, Jacek Purchla, Kraków 2007
„Cultural Heritage in the 21st Century. Opportunities and Challenges”, ed. Monika A. Murzyn, Jacek Purchla, Krakow 2007
„Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2006”, red. Jacek Purchla, Kraków 2007
„Ocalić od zapomnienia = Save from Oblivion”, red. Paulina Foszczyńska, Marzena Daszewska, Kraków 2007

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 16 (2007)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 16 (2007)

2006

 

„Rembrandt i konkurenci. Grafika niderlandzka XVII wieku z Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie = Rembrandt and His Competitors. Seventeenth-Century Netherlandish Printmaking from the Print Room at the Polish Academy of Arts and Sciences in the Scientific Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences in Cracow”, red. Marzena Daszewska, Kraków 2006

„Dokument końcowy i propozycje delegacji państw uczestniczących w Sympozjum KBWE poświęconym dziedzictwu kulturowemu, Kraków, 28 maja - 7 czerwca 1991 = Final document and proposals submitted by the delegations of the States participating in the CSCE Symposium on the Cultural Heritage, Cracow, 28 May - 7 June 1991”, red. Jacek Purchla, Teresa Leśniak, Kraków 2006

„Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo, red. Jacek Purchla, Kraków 2006

„Davida Kidd. Pomiędzy nieuchwytnym a nieuświadomionym, Kraków 2006
„Krakau und Nürnberg in der europäischen Zivilisation. Materialen der Internationalen Tagung im Internationalen Kulturzentrum Krakau, 6-7 Dezember 2004”, red. Jacek Purchla, Krakau 2006

„Bibliografia zawartości publikacji Międzynarodowego Centrum Kultury 1991–2005, Anna Strzebońska, Kraków 2006
„Kto sú Slováci? História, kultúra, identita”, red. Jacek Purchla, Magda Vášáryová, Krakov 2006

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 15 (2006)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 15 (2006)

2005

 

„Kim są Słowacy? Historia, kultura, tożsamość”, red. Jacek Purchla, Magda Vášáryová, Kraków 2005
„Kraków i Norymberga w cywilizacji europejskiej. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 6-7 grudnia 2004”, red. Jacek Purchla, Kraków 2005
„Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy”, red. Łukasz Galusek, Kraków 2005

„Dziedzictwo a transformacja”, Jacek Purchla, Kraków 2005

„Heritage and transformation, Jacek Purchla, Kraków 2005

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 14 (2005)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 14 (2005)

2004

 

„Krakìv ì Lʹvìv u êvropejsʹkìj civìlìzacìï”, red. J. Purchla, Kraków 2004
„Siedem grzechów głównych. Ryciny z Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Seven Deadly Sins. Prints from the Print Room of the Polish Academy of Arts and Sciences in the Scientific Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences in Cracow”, red. Teresa Leśniak, Jan P. Gawlik, Kraków 2004

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 13 (2004)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 13 (2004)

2003

 

„Central Europe - a New Dimension of Heritage. International Conference, 1-2 June 2001”, ed. Jacek Purchla, Cracow 2003

„Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej, red. Jacek Purchla, Kraków 2003

„Dziedzictwo: Kraków - Polska - Europa. Międzynarodowa sesja z okazji 25. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, 24 maja 2003, Kraków”, red. Teresa Leśniak, Alicja Górka, Kraków 2003

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 12 (2003)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 12 (2003)

2002

 

„Sztuka Trzeciej Rzeszy”, Piotr Krakowski, Kraków 2002
„Kraków i Praga - dwie stolice Europy Środkowej. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2000”, red. Jacek Purchla, Kraków 2002
„Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 8-10 grudnia 1996”, red. Karolina Grodziska, Jacek Purchla, Kraków 2002
„Lwów na dawnej pocztówce = L'viv on old postcards = L'vìv na davnìj poštìvcì”, Irina Kotłobułatowa, red. Łukasz Galusek, Maria Podlodowska-Reklewska, Kraków 2002
„Pocztówka lwowska 1873-1945 ze zbiorów Marka Sosenki", Kraków 2002

„Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001”, red. Jacek Purchla, Kraków 2002
„Jak Feniks z popiołów. Jan Zachwatowicz (1900-1983), Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, 1-31.03.2002”, Kraków 2002

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 11 (2002)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 11 (2002)

 

2001

„Hogarth i jego wiek. Arcydzieła grafiki osiemnastowiecznej z Gabinetu Rycin w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Hogarth and His Century. Masterpieces of 18th-Century Printmaking from the Print Room in the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences Library, Cracow”, red. Teresa Leśniak, Kraków 2001

Od świata granic do świata horyzontów”, red. Jacek Purchla, Kraków 2001

„From the World of Borders to the World of Horizons”, ed. Jacek Purchla, Cracow 2001
„Vernacular Art in Central Europe. International Conference 1-5 October 1997”, ed. Jacek Purchla, Cracow 2001
„Opactwo Sankt Gallen a Polska. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej dnia 19 listopada 1999”, red. Jerzy Wyrozumski, Werner Vogler, Kraków 2001

Die Abtei Sankt Gallen und Polen. Materialien des Internationalen Symposiums vom 19. November 1999”, Hrsg. Werner Vogler, Jerzy Wyrozumski, Krakau 2001
„Andrzej Nowacki. Po drugiej stronie kwadratu. Reliefy, pastele, rysunki = Andrzej Nowacki. Through the Square. Reliefs, Pasteles, Drawings”, Kraków 2001

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 10 (2001)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 10 (2001)

 

2000

 

„Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-17 października 1998”, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 2000
„Mersad Berber. Malarstwo i grafika, Kraków 2000
„Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa”, Kraków 2000

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 9 (2000)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 9 (2000)

 

1999

„Rembrandt, Rubens i inni. Arcydzieła grafiki siedemnastowiecznej z Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Rembrandt, Rubens and Others. Masterpieces of 17th Century Printmaking from the Print Room of the Polish Academy of Arts and Sciences in the Polish Academy of Sciences Library in Kraków”, red. Teresa Leśniak, Kraków 1999

Art around 1900 in Central Europe. Art centres and provinces. International conference 20-24 October 1994, red. Piotr Krakowski, Jacek Purchla, Cracow 1999

„Dziedzictwo a turystyka. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998”, red. Jacek Purchla, Kraków 1999
„Stereotypen und Nationen, red. Teresa Walas, Jacek Woźniakowski, Kraków 1999
„Romuald Loegler. Dialog z czasem i miejscem”, Kraków 1999

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 8 (1999)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 8 (1999)

1998

 

„Metropolitalne funkcje Krakowa = Metropolitane Funktionen Krakaus”, red. Jacek Purchla, t. 1, Kraków 1998
„Metropolitalne funkcje Krakowa = Metropolitane Funktionen Krakaus”, red. Jacek Purchla, t. 2, Kraków 1998

„Spisz. Wystawa = Spiš. Výstava = Zips. Ausstellung = Szepes. Kiállítás. Biała Synagoga w Sejnach, V-VIII 1998, Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, I-II 1999”, red. Antoni Kroh, Sejny-Kraków 1998

„Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 1998

„Litwa. Przechowana tożsamość, Lidia Korczak, Kraków 1998

„Mayors and City Halls, red. Jacek Purchla, Kraków 1998

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 7 (1998)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 7 (1998)

1997

 

„Sztuka około 1900 w Europie Środkowej, red. Piotr Krakowski, Jacek Purchla, Kraków 1997

„Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 1997

„Architektura Lwowa XIX wieku = Die Architektur Lembergs im 19. Jahrhundert, red. Jacek Purchla, Kraków 1997

„Architektura Lwowa XIX wieku = Archìtektura L’vova XIX stolìttja, red. Jacek Purchla, Kraków 1997
„Henryk Morel (1937-1968). Rysunek, rzeźba, kompozycja przestrzenna, 7 III - 4 IV 1997, Kraków, Rynek Główny 25, Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury”, red. Anna Maria Leśniewska, Kraków 1997

„Toshihiro Hamano. Człowiek i sztuka, red. Teresa Leśniak, Kraków 1997
„Arcydzieła grafiki XV i XVI stulecia. Ze zbiorów graficznych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, oprac Maria Podlodowska-Reklewska, Kraków 1997

„Radio. Szanse i wyzwania, Kraków 1997

„Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, red. Krzysztof Broński, Jacek Purchla, Zbigniew Zuziak, Kraków 1997

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 6 (1997)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 6 (1997)

1996

 

„Józef Czapski. Obrazy i rysunki ze zbiorów prywatnych. 3 kwietnia - 13 maja 1996, Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury Kraków”, red. Teresa Leśniak, Bogna Dziechciaruk, Kraków 1996

„Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 1996

„Wobec Thanatosa. Galicyjskie cmentarze wojenne z lat 1914-1918 = Galizische Kriegsfriedhöfe aus den Jahren 1914-1918”, Kraków 1996
„Charles Rennie Mackintosh. Życie i twórczość (1868-1928), Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków, 18 września - 31 października 1996”, Kraków 1996

„The historical metropolis. A hidden potential, red. Jacek Purchla, Kraków 1996

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 5 (1996)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 5 (1996)

1995

 

„Narody i stereotypy, red. Teresa Walas, Jacek Woźniakowski, Kraków 1995

„Stereotypes and nations, red. Teresa Walas, Jacek Woźniakowski, Cracow 1995

„Artysta i jego mecenas. Nieznane rysunki Jacka Malczewskiego ze zbiorów Lanckorońskich, Kraków 1995
Francesco Bartolozzi. Ryciny ze zbiorów graficznych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, Krzysztof Krużel, Jan Motyka, Kraków 1995

„Zarządzanie kulturą, Kraków 1995
„Obowiązki wobec dziedzictwa a prawa rynku, ich wpływ na zarządzanie miastami historycznymi. Międzynarodowe sympozjum, 14-15 września 1995”, Kraków 1995
„Duties towards the heritage and laws of the market. Impact on the management of historic cities = Devoirs à l'egard du patrimoine et les lois du marche. impact sur la question des villes historiques. International conference 14-15 September, 1995 Cracow”, Cracow 1995

„Związki kulturalne polsko-słowackie w dziejach, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 1995

„Polacy i Słowacy w dziejowym stosunku, Władysław Semkowicz, Kraków 1995

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 4 (1995)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 4 (1995)

1994

 

„Wokół Matejki, red. Piotr Krakowski, Jacek Purchla, Kraków 1994 
„Jerzy Nowosielski. Rysunki = Jerzy Nowosielski. Drawings”, Kraków 1994
„Margot Trierweiler. Malarstwo = Margot Trierweiler. Malerei = Margot Trierweiler. Painting”, Kraków 1994
„Polska w Europie. Międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską, 17-19 czerwca 1994, Kraków = Poland in Europe. International conference on European identity and Poland's integration into the European Union, June 17-19 1994, Cracow”, red. Renata Grzybacz, Lucyna Parczewska, Dariusz Styrna, t. 1, Kraków 1994
„Polska w Europie. Międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską, 17-19 czerwca 1994, Kraków = Poland in Europe. International conference on European identity and Poland's integration into the European Union, June 17-19 1994, Cracow”, red. Renata Grzybacz, Lucyna Parczewska, Dariusz Styrna, t. 2, Kraków 1994

„Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 3 (1994)

„Yearly of the International Cultural Centre”, nr 3 (1994)

1993

 

Teatr i jego architekt. W stulecie gmachu Teatru Miejskiego w Krakowie = Das Theater und sein Architekt. Zum hundersten Jahrestag der Eröffnung des Juliusz-Słowacki-Theaters in Krakau, Jacek Purchla, Kraków 1993

Europejski Miesiąc Kultury w Krakowie – czerwiec 1992 = European Cultural Month in Cracow – June 1992, Jacek Purchla, Kraków 1993
„Dłubak. Przeciw stereotypom. Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury = Dłubak. Against stereotypes. International Cultural Centre Gallery, 24.06.1993-20.07.1993”, Kraków 1993

L’Université et la ville au Moyen Age et d’autres questions du passé universitaire, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 1993

Régions, régionalismes et conscience réginale face a l’integration européenne, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 1993

Heritage landscape. Integrated urban & landscape. Preservation & restoration, red. Maria Bogdani-Czepita, Kraków 1993

Managing historic cities, red. Zbigniew Zuziak, Kraków 1993

Theatre architecture of the late 19th century in Central Europe, red. Jacek Purchla, Cracow 1993

Das 500-jährige Jubiläum der Krakauer Studienzeit von Nicolaus Copernicus, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 1993

Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 2 (1993)

Yearly of the International Cultural Centre”, nr 2 (1993)

1992

 

Cracow, Jan K. Ostrowski, Kraków 1992

„Tadeusz Brzozowski. Malarstwo, rysunek. Biuro Wystaw Artystycznych. pl. Szczepański 3a, Kraków. Wystawa zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie w ramach Europejskiego Miesiąca Kultury, Kraków - czerwiec '92 = Tadeusz Brzozowski. Paintings, Drawings. The Bureau of Art Exhibitions, Cracow. The exhibition has been organized by International Cultural Centre in Cracow as a part of European Cultural Month, Cracow - June '92”, Kraków 1992
„Natalia LL. 9.12.1992 - 8.1.1993. Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury = Natalia LL. 9.12.1992 - 8.1.1993. The International Cultural Centre Gallery”, red. Monika Janowska, Kraków 2012
„Gothic architectures in Poland, Bohemia, Slovakia, and Hungary, October 11 - 13, 1991”, ed. Lech Kalinowski, Cracow 1992 (Seminaria Niedzickie. Związki artystyczne polsko-czesko-słowacko-węgierskie = Niedzica Seminars. Polish-Czech-Slovak-Hungarian artistic connections, 7)

The Jagiellonian University in the evolution of European culture, red. Jerzy Wyrozumski, Kraków 1992 
Alfons Mucha. Plakaty ze zbiorów lwowskich, Towarzystwo Lekarskie, czerwiec - lipiec 1992”, Kraków 1992

Managing tourism in historic cities, red. Zbigniew Zuziak, Kraków 1992

„Oswajanie skorpionów. Szkice o literaturze bułgarskiej”, Wojciech Gałązka, Kraków 1992

Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury”, nr 1 (1992)

Yearly of the International Cultural Centre”, nr 1 (1992)1991
„Kraków - dialog tradycji”, red. Zbigniew Baran, Kraków 1991
„Cracow - the dialogue of traditions”, red. Zbigniew Baran, Cracow 1991


1986
„Jan Zawiejski – architekt przełomu XIX i XX wieku”, Jacek Purchla, Warszawa 1986

×
added to cart:

continue shopping go to cart