Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
Konferencje
Grafika z nazwą wydarzenia.
30.11.-1

7. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Odpowiedzialność i odnowa

16.06.2021 - 18.06.2021

6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Dziedzictwo i rozwój

6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej – największe w naszej części kontynentu spotkanie ekspertów zajmujących się dziedzictwem zostało poświęcone omówieniu i analizie powiązań i wzajemnych zależności między dziedzictwem a rozwojem.
Grafika z nazwą wydarzenia.
28.11.2019

Konferencja „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie”

Narodowy Instytut Dziedzictwa współorganizował na konferencję „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie”, organizowaną wspólnie z MCK, Fundacją „Chronić Dobro” oraz European Heritage Volunteers.
Kolorowa grafika. Rozległy krajobraz, zielone pola. Na nich obiekty architektoniczne, owoce, pomnik.
19.09.2019 - 20.09.2019

5. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: „Dziedzictwo i środowisko”

W dniach 19-20 września 2019 roku w MCK w Krakowie odbyło się 5. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej – cykliczne wydarzenie poświęcone filozofii, zarządzaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego. Tematem tegorocznej edycji będą relacje dziedzictwa i środowiska.
03.12.2018 - 04.12.2018

Kłopotliwe dziedzictwo Trzeciej Rzeszy w Polsce

Dziedzictwo Trzeciej Rzeszy pozostaje dziedzictwem kłopotliwym. Niemieckie plany podboju i hitlerowska polityka ludobójstwa, zwłaszcza w Polsce bezpośrednio powiązana z urbanistycznymi wizjami okupantów, przesądziły o jednoznacznej kwalifikacji całego dorobku architektów Trzeciej Rzeszy jako „dziedzictwa nienawiści”. Nie powinno to jednak oznaczać marginalizowania i ignorowania w badaniach nad sztuką XX wieku w Polsce tego zjawiska...
Plakat w odcieniach zieleni. Na nim fotografia przedstawiająca Stanisława Vinceza. Obok nazwa i termin wydarzenia.
23.11.2018 - 24.11.2018

Vincenz. Dialog – Karpaty – Europa Środkowa

Co o współczesnej Europy może powiedzieć na wciąż zbyt mało popularne dzieło „lirnika” i „Homera” Huculszczyzny? W 130. rocznicę urodzin Stanisława Vincenza zapraszamy na konferencję „Vincenz. Dialog – Karpaty – Europa Środkowa”.
17.09.2018 - 19.09.2018

Konferencja „Znak Dziedzictwa Europejskiego: zmiany, wyzwania i perspektywy”

Znak Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) – to ustanowiona w 2011 roku inicjatywa Unii Europejskiej wyróżniająca obiekty posiadające wartość europejskiego symbolu i odgrywające znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu UE...
01.06.2017 - 02.06.2017

4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Dziedzictwo i społeczeństwo

Rejestracja uczestników
Plakat w odcieniach szarości z nazwą i terminem wydarzenia.
30.05.2016 - 31.05.2016

Kraków i świat

Tematem jubileuszowej konferencji „Kraków i świat” organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury był fenomen miasta. W wielowymiarowej refleksji nad kwestiami dziedzictwa, tożsamości i cywilizacji, podejmowanej przez MCK od momentu inauguracji działalności (tj. 29 maja 1991 r.), wątek miejski zajmuje bez wątpienia miejsce szczególne. Miasto to z jednej strony soczewka, w której skupiają się najbardziej palące problemy współczesności, z drugiej zaś zwierciadło cywilizacji, jej dokonań i pamięci. To także miejsce, w którym ścierają się różne tożsamości i miejskie narracje.
Plakat w odcieniach szarości z nazwą i terminem wydarzenia.
03.12.2015 - 04.12.2015

Historia Polski w międzynarodowej perspektywie

Organizowana wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Międzynarodowe Centrum Kultury konferencja skupiła się na najważniejszych wątkach postrzegania i promocji historii Polski – wybranych z punktu widzenia strategicznych priorytetów na najbliższe lata (np. 100-lecie odzyskania niepodległości), uwzgledniających zainteresowania zagranicznych badaczy.
16.09.2015 - 18.09.2015

3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Miasto

Miasto, jedno z najbardziej spektakularnych inwencji ludzkich i zwierciadło tworzonych przez nich cywilizacji, stanowi kompleksowy i trudny to objęcia fenomen badawczy. Wielowarstwowe związki społecznych interakcji, działania gospodarcze, infrastruktura i rosnąca liczba mieszkańców tworzą, jak powiedziała Jane Jacobs, skomplikowany system wzajemnie połączonych czynników...
Plakat w kolorze pomarańczowym do wystawy
05.03.2015 - 06.03.2015

Galicja po Galicji

Międzynarodowe spotkanie, będące puentą projektu badawczego pt. „Mit Galicji ”  oraz podsumowaniem wystawy pod tym samym tytułem, prezentowanej w Galerii MCK. Zaproszeni eksperci austriaccy, polscy, ukraińscy i amerykańscy dyskutowali o niegasnącym  fenomenie tego nieistniejącego już miejsca, jego wielowymiarowości, Galicji urastającej do rangi uniwersalnego symbolu dla Polski, Austrii, Izraela, a w szczególności współczesnej Ukrainy.
12.11.2014 - 14.11.2014

Zrabowane – odzyskane. Dobra kultury – przypadek Polski

Międzynarodowa konferencja ekspercka, zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, poświęcona była problematyce restytucji dzieł sztuki w Polsce w kontekście europejskim...
04.06.2014 - 06.06.2014

Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty

Jubileusz dwudziestopięciolecia pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca, jak również okrągłe rocznice wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz powołania do życia Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh (2004 r.) stanowiły dla MCK wyjątkową okazję aby zorganizować w Krakowie międzynarodowy kongres...
02.04.2014

Sztuka współczesna wobec mechanizmów pamięci indywidualnej

W ostatnich badaniach socjologicznych i kulturoznawczych podnoszona jest kwestia kryzysu w pamięciologii, która z fazy boomu i spektakularnego rozkwitu przeszła w fazę niepokojącego przerostu. Lawinowa ilość publikacji w tej...
20.11.2013

Nacjonalizm – szanse i zagrożenia

Pierwsze z serii spotkań zatytułowanej Plecaki , odbywającej się z inicjatywy organizacji pozarządowej Via Cultura z Bratysławy. Każde z nich omawia wyniesiony z przeszłości „bagaż”, z jakim przyszło państwom Europy Środkowej zmierzyć się we współczesnym świecie. Konferencje, odbywające się kolejno we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej...
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka