World Heritage Young Professionals Forum 2017  Memory: Lost and Recovered Heritage

World Heritage Young Professionals Forum 2017
Memory: Lost and Recovered Heritage


Polski Narodowy Komitet UNESCO oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie organizują World Heritage Young Professionals Forum 2017. Memory: Lost and Recovered Heritage, będące częścią 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO i realizowane w ramach Programu Edukacyjnego na rzecz Światowego Dziedzictwa UNESCO (UNESCO World Heritage Education Programme).

Wsparcia finansowego Forum udziela Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Głównym celem Forum jest porównanie dwóch historycznych centrów największych miast Polski – Warszawy i Krakowa jako przykładów destrukcji i trwania dziedzictwa. Młodzi eksperci z całego świata, pomiędzy 22 i 32 rokiem życia, zainteresowani tematyką światowego dziedzictwa będą mieli okazję do wymiany idei, poglądów oraz udziału w dyskusji na następujące tematy:
  • pamięć i tożsamość,
  • konserwacja i renowacja dziedzictwa
  • granice rekonstrukcji,
  • zarządzanie dziedzictwem.

Zadaniem Forum jest zwiększenie wiedzy i zrozumienia wśród młodych ludzi z zakresu poniższej problematyki:
  • wdrażanie Konwencji Światowego Dziedzictwa,
  • metody pracy Komitetu Światowego Dziedzictwa,
  • szanse i wyzwania związane z ochroną, konserwacją, renowacją wybranych miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiadających uniwersalną wartość.


Wstępny program – pobierz


Należy zwrócić uwagę, iż z każdego kraju wymienionego w Call for Participation, zostanie przyjęta maksymalnie jedna osoba.

Organizatorzy pokrywają koszty podróży (klasa ekonomiczna), jak również pobytu (nocleg i pełne wyżywienie) w trakcie trwania Forum (włączając koszty wiz, w koniecznych przypadkach).

Osoby, które pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną o tym poinformowane najpóźniej 25 kwietnia 2017.

Kontakt:
Ewa Wojtoń, e.wojton[at]mck.krakow.pl, tel. +48 12 42 42 870
Michał Wiśniewski, m.wisniewski[at]mck.krakow.pl; tel. +48 12 42 42 820
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka