World Heritage Young Professionals Forum 2017  Memory: Lost and Recovered Heritage

World Heritage Young Professionals Forum 2017
Memory: Lost and Recovered Heritage

Selekcja kandydatów zakończyła się. Tylko osoby zakwalifikowane do udziału w Forum zostaną poinformowane o wynikach.

World Heritage Young Professionals Forum 2017. Memory: Lost and Recovered Heritage jest wydarzeniem towarzyszącym 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, odbywającej się po raz pierwszy w Krakowie. Forum jest przygotowywane przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe Centrum Kultury.

W Forum weźmie udział 30 młodych ekspertów z całego świata zajmujących się ochroną dziedzictwa. Tematem Forum, które zacznie się 25 czerwca w Warszawie, będzie miasto i wielowymiarowo rozumiany problem jego niszczenia, a także zbiorowa pamięć o dziedzictwie. Symbolem destrukcji miast stało się w ostatnich latach syryjskie Aleppo, które jest ofiarą konfliktu zbrojnego. Jednak czynnikami niszczącymi miasta mogą być również naturalne kataklizmy (jak w przypadku Katmandu czy Christchurch) oraz zmiany wynikające z globalizacji i komercjalizacji przestrzeni publicznej.

Forum, skupiające młodych specjalistów z całego świata, będzie dla Polski wyjątkową okazją do zaprezentowania polskiego dorobku i sposobu myślenia o ochronie dziedzictwa.

Młodzi eksperci z całego świata zainteresowani tematyką światowego dziedzictwa będą mieli okazję do wymiany idei, poglądów oraz udziału w dyskusji na następujące tematy:

  • pamięć i tożsamość,
  • konserwacja i renowacja dziedzictwa
  • granice rekonstrukcji,
  • zarządzanie dziedzictwem.

Zadaniem Forum jest zwiększenie wiedzy i zrozumienia wśród młodych ludzi z zakresu poniższej problematyki:

  • wdrażanie Konwencji Światowego Dziedzictwa,
  • metody pracy Komitetu Światowego Dziedzictwa,
  • szanse i wyzwania związane z ochroną, konserwacją, renowacją wybranych miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiadających uniwersalną wartość.
Wstępny program – pobierz

Należy zwrócić uwagę, iż z każdego kraju wymienionego w Call for Participation, zostanie przyjęta maksymalnie jedna osoba.

Organizatorzy pokrywają koszty podróży (klasa ekonomiczna), jak również pobytu (nocleg i pełne wyżywienie) w trakcie trwania Forum (włączając koszty wiz, w koniecznych przypadkach).

Osoby, które pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną o tym poinformowane najpóźniej 25 kwietnia 2017.

Kontakt:
Ewa Wojtoń, e.wojton[at]mck.krakow.pl, tel. +48 12 42 42 870
Michał Wiśniewski, m.wisniewski[at]mck.krakow.pl; tel. +48 12 42 42 820


 
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka