Publikacje online

Międzynarodowe Centrum Kultury jest pierwszą w Polsce jednostką badawczą, która zdecydowała się udostępnić część swoich publikacji na licencjach otwartych Creative Commons m.in. w serwisie POLONA. Rozbudowa wirtualnego księgozbioru, otwartego dla szerokiego grona odbiorców ma na celu zwiększenie dostępności materiałów poświęconych dziedzictwu Europy Środkowej.

POLONA – serwis prowadzony przez Bibliotekę Narodową publikujący w formie cyfrowej własne zasoby, głównie utwory, do których prawa autorskie wygasły, choć na mniejszą skalę także udostępniane przez właścicieli praw.

Przejdź do kolekcji Międzynarodowego Centrum Kultury w serwisie POLONA.

Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej

Bardzo bogaty interdyscyplinarny materiał zamieszczony w tej książce jest efektem konferencji „Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej” oraz dyskusji panelowych, zatytułowanych ”Kraków i Lwów – pomiędzy prowincją a metropolią” i „Kraków i Lwów w Europie jutra” (które odbyły się w Krakowie, w Międzynarodowym Centrum Kultury 15-16 listopada 2002).

50/20 Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury

Dwudziestolecie działalności Międzynarodowego Centrum Kultury postanowiliśmy uczcić wydaniem publikacji, która z jednej strony podsumowałaby dwadzieścia lat przemian w Polsce, Europie i świecie, z drugiej – mogłaby stać się prognozą na nowa dekadę. Do podzielenia się przemyśleniami i doświadczeniami zaprosiliśmy Przyjaciół z Polski i zagranicy.

Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej

Przywracanie pamięci – temat konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w czerwcu 2007 roku w Krakowie – to jeden z najważniejszych problemów Europy Środkowej po upadku komunizmu. Szczególny aspekt tego zagadnienia stanowi dziedzictwo Żydów, którzy przez wieki tak wyraźnie wpisali się w tożsamość naszej części kontynentu, a po których została tylko głucha pustka. Tętniące życiem dzielnice Holocaust zamienił w martwe przestrzenie – świadectwa tragedii i osierocone pomniki kultury skazanej na zagładę, w najlepszym wypadku na zapomnienie.

Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo

Publikacja jest zwieńczeniem konferencji, która odbyła się w listopadzie 2005 roku pod tym samym tytułem. Fenomen kresów – tak ważny dla kultury polskiej i węgierskiej – ma w istocie wymiar uniwersalny. Stanowi przy tym immanentną część tożsamości Europy Środkowej.

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii

Publikacja jest owocem dwuletniego projektu Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii (2009–2011), który stał się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i norweskimi przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem, a także szansą na zainicjowanie bezpośredniej współpracy konkretnych zespołów i instytucji z obu krajów.

The First Heritage Forum of Central Europe

Publikacja podsumowuje 1. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, które odbyło się w dniach 7-9 lipca 2011r. w Krakowie. To ważne wydarzenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury wspólnie z partnerami z Pragi, Bratysławy i Budapesztu pod auspicjami Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona, pojęcia pamięć i tożsamość w kontekście doświadczeń Europy Środkowej leżały w obszarze zainteresowań MCK od momentu utworzenia instytucji w 1991r.

Protecting and Safeguarding Cultural Heritage

Publikacja jest owocem spotkania ekspertów krajów Grupy Wyszegradzkiej, Czech, Polski, Słowacji i Węgier w czerwcu 2010 roku na temat ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka