Dojrzali do Sztuki

Dojrzali do Sztuki

Dojrzali do Sztuki. Spotkania dla seniorów w Galerii MCK

To propozycja dla osób dysponujących wolnym przedpołudniem i chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury i sztuki. Spotkania opierają się na formule prelekcji historyka sztuki po której jest czas na dyskusję przy słodkim poczęstunku i herbacie. Na koniec, dla chętnych oferujemy bezpłatne zwiedzanie w towarzystwie przewodnika aktualnie prezentowanej w Galerii MCK wystawy.

Harmonogram 2017:

10 marca 2017, godz. 11.00
Projektowanie zaangażowane

Postrzeganie  designu  jako tworzenia elitarnych, drogich i ekskluzywnych obiektów coraz częściej wypierane jest przez postrzeganie projektowania jako dziedziny mającej służyć ludziom. Czy design może zmieniać rzeczywistość i poprawiać warunki życia? Czy świadome, mądre i pod względem jakości wartościowe projektowanie musi być dostępne tylko dla wąskich grup społecznych? I czy musi być kojarzone z luksusem? Marcowe zajęcia z cyklu Dojrzali do sztuki będą poświęcone przykładom społecznie zaangażowanego projektowania i próbom przeciwstawienia się koncepcji designu jako kultu przedmiotu na rzecz postrzegania projektowania jako misji mającej na celu poprawę warunków życia.  

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk
Wstęp wolny

21 kwietnia 2017, godz. 11.00
Secesja – późny historyzm czy krok ku sztuce nowoczesnej?

Secesja jako kierunek, miała za zadanie udzielić nowoczesnej odpowiedzi na historyczne formy sztuki. Jej źródeł należy szukać w buncie artystów przeciwko historyzmowi i akademizmowi. Taki też odbiór miała w krytyce artystycznej epoki - była pojmowana jako zjawisko krystalizujące się na nowych fundamentach ideowych i formalnych. Pomimo to secesja, będąc fenomenem artystycznym o wyraźnie synkretycznym charakterze, powielała tendencje charakterystyczne dla sztuki i architektury historyzmu. To właśnie dwoistość secesji stanie się centralnym zagadnieniem analizowanym w ramach kwietniowego wykładu.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk

12 maja 2017, godz. 11.00
Secesja na Węgrzech

Tendencje secesyjne, które pod koniec wieku XIX zdominowały sztukę i architekturę ośrodków europejskich, charakteryzował pluralizm formalny. Choć to Wiedeń był centrum artystycznym monarchii habsburskiej, nie należy zapominać o stałym dialogu intelektualnym, jaki łączył stolicę Austro-Węgier z innymi lokalnymi ośrodkami miejskimi. W wyniku tego przepływu myśli i inspiracji a także oddziaływania lokalnych tradycji artystycznych wykształciły się lokalne odmiany secesji, łączące pierwiastki kosmopolityczne z  zakorzenieniem w miejscowej kulturze.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk

9 czerwca 2017, godz. 11.00
Drugie życie manufaktury

W drugiej połowie XIX wieku manufaktury wyrobów ceramicznych przeżywają rozkwit w wielu ośrodkach europejskich. Takie miejsca jak manufaktura w Sèvres czy Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin wprowadzają do swojej oferty nowe typy wyrobów a także opracowują nowe rozwiązania technologiczne, techniki zdobienia, jak chociażby technika pâte-sur-pâte oraz materiały takie jak masa porcelanowa pâte nouvelle czy szkliwo krystaliczne. Na przełomie XIX i XX wieku na znaczeniu coraz wyraźniej zyskują niewielkie ugrupowania i zakłady rzemieślnicze oraz samodzielnie działający twórcy a wraz z nimi nowe formy ornamentalne  i technologie zdobnicze.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk

14 lipca 2017, godz. 11.00
Luksus na co dzień – Tiffany, Massier, Lalique, Gallé

Druga polowa XIX wieku to okres odradzania się rzemiosła artystycznego. Powrót do tradycji rękodzielniczych był odpowiedzią na rozwój produkcji masowej – stypizowanej i pozbawionej unikatowego charakteru. Popularnością zaczynają się cieszyć przedmioty unikalne i kolekcjonerskie, dzięki którym można zamanifestować swój status społeczny. Wykład będzie poświęcony wybitnym projektantom tego okresu –  ikonom ówczesnego rzemiosła artystycznego – takim, jak Louis Comfort Tiffany, Clement Massier, René Jules Lalique, Emile Gallé.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk

Poprzednie spotkania:

13 stycznia 2017, godz. 11.00
W zgodzie z naturą

Hasła odnoszące się do ekologii  i zrównoważonego rozwoju są dziś szeroko powtarzane w debatach na temat współczesnego projektowania i obecne w świadomości twórców oraz ich klientów. Według aktualnych trendów projektowanie przedmiotu powinno uwzględniać cały jego cykl, począwszy od produkcji, poprzez użytkowanie aż po recyklizację. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną  wybrane  przykłady proekologicznych postaw, które zapoczątkowały powszechne wśród projektantów zainteresowanie ekologią. Przywołana zostanie też twórczość współczesnych projektantów, dla których  namysł  nad negatywnymi skutkami działalności człowieka i sposobami ich ograniczania stanowi kluczowy element filozofii projektowania.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk
Wstęp wolny

10 lutego 2017, godz. 11.00
Design – przemysł, rzemiosło czy sztuka?

Korzenie nowoczesnego projektowania z jednej strony sięgają rzemiosła i rękodzieła a z drugiej strony odwołują się do produkcji przemysłowej. Tradycje współpracy między projektantami, rzemieślnikami, artystami i przemysłem kontynuowane są również we współczesnym projektowaniu użytkowym, którego charakterystycznymi  cechami stały się dążenie do równowagi formy i funkcji, świadomość możliwości i ograniczeń, jakie oferuje użyty materiał, połączenie produkcji przemysłowej z rzemieślniczym detalem a także dbałość o stronę estetyczną projektowanego  obiektu. Wykład Design – przemysł, rzemiosło czy sztuka? będzie poświęcony wybranym przykładom z historii wzornictwa, w których te trzy obszary wzajemnie się przenikały. Zaprezentowane zostaną  również aktualne realizacje, dla których współpraca między artystami, rzemieślnikami i przemysłem stała się ich istotnym wyróżnikiem.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk
Wstęp wolny

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka