Dojrzali do Sztuki

Dojrzali do Sztuki

Dojrzali do Sztuki. Spotkania dla seniorów w Galerii MCK

To propozycja dla osób dysponujących wolnym przedpołudniem i chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury i sztuki. Spotkania opierają się na formule prelekcji historyka sztuki po której jest czas na dyskusję przy słodkim poczęstunku i herbacie. Na koniec, dla chętnych oferujemy bezpłatne zwiedzanie w towarzystwie przewodnika aktualnie prezentowanej w Galerii MCK wystawy.

Harmonogram 2017:

13 października 2017, godz. 11.00
Wiedeńskość Ivana Meštrovića

Ivan Meštrovića był artystą, którego biografia związana jest różnymi światowymi metropoliami. Mieszkał i tworzył, m.in. w Rzymie, Paryżu, Londynie czy Nowym Jorku, jednak na tej mapie szczególne miejsce zajmuje Wiedeń. Nie jest to jedynie wynikiem studiów na wiedeńskiej Akademie der Bildenden Künste. Owa wiedeńskość promieniowała na niego szerzej i była to zasługa zarówno oddziaływania wielkich autorytetów ówczesnego świata sztuki i architektury (Otto Wagner, Egon Schiele, Gustav Klimt, Józef Hoffmann, Max Klinger), jak również specyficznego klimatu intelektualno-duchownego, który panował wówczas w stolicy Austro-Węgier. Freudowskie badania nad psychoanalizą, radość życia, którą przepełnione było nocne życie miasta, szaleńcze tempo rozwoju metropolii i radykalne przekształcenia urbanistyczne, wielonarodowy charakter społeczeństwa, awangardowość artystów skupionych wokół Secesji Wiedeńskiej, ale i szukanie oparcia w spektakularnej przeszłości cesarstwa i ucieczce w świat symboli stały się podłożem, na którym ukonstytuowała się postawa twórcza Meštrovića.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk

Poprzednie spotkania:

11 sierpnia 2017, godz. 12.00
Poszukiwanie formy

Twórczość Ivana Meštrovića może być postrzegana jako wyraz tendencji panujących w sztuce pod koniec XIX oraz w pierwszych dekadach XX wieku. Można ją potraktować jako próbę zamknięcia  w rzeźbie duchowej historii ludów południowosłowiańskich - legend, przypowieści, tradycji czy pamięci o wielkich bohaterach, będąc tym samym głosem w dyskusji na temat kształtowania się narodowych języków sztuki. Prace Ivana Meštrovića mają również wymiar uniwersalny i prowokują pytania o istnienie ponadnarodowych tendencji formalnych, określających ówczesną twórczość rzeźbiarską. Fascynacja secesją oraz oddziaływanie symbolizmu widoczne w początkowej fazie twórczości, w późniejszych latach ustępują tendencjom ekspresjonistycznym oraz postępującej kubizacji form i redukcji detalu. Stają się tym samym ważnym komentarzem na temat przekształceń, którym w owym czasie ulegała cała sztuka europejska. 

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk

8 września 2017, godz. 11.00
Walka o wpływy – pomniki

Przestrzenie miast od wieków stanowią obszar manifestowania przez reprezentantów władzy swojej siły politycznej i teren walki o dominację przestrzenną między różnymi grupami społecznymi. Oprócz architektury to właśnie rzeźba pomnikowa stanowi ważne oręże w tego typu symbolicznych starciach. Podczas wykładu zostaną omówione wybrane przykłady z historii obecności rzeźby w przestrzeniach miejskich, jak również zostaną przeanalizowane przekształcenia formalne, jakie dokonywały się przez wieki w tym obszarze. Szczególna uwaga zostanie przy tym poświęcona przeobrażeniom i nowym rozwiązaniom w obszarze rzeźby pomnikowej w sztuce XX wieku.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk


Oferta edukacyjna skierowana dla seniorów jest objęta patronatem "Głosu Seniora"

  

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka