RIHA Journal

Przerwa w redakcji "RIHA Journal" prowadzonej przez MCKW maju 2016 roku redakcja lokalna "RIHA Journal" w MCK zawiesza działalność. Autorzy, którzy chcieliby opublikować artykuł na łamach "RIHA Journal", proszeni są o kontakt z drugą polską redakcją prowadzoną przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk lub bezpośrednio z redaktor zarządzającą "RIHA Journal" - Andreą Lermer. Informacje kontaktowe znajdują się tutaj. Praca redakcji w MCK zostanie wznowiona w połowie 2017 roku.

***

Od kwietnia 2010 r. ukazuje się nowe międzynarodowe czasopismo akademickie poświęcone historii sztuki RIHA Journal. Jest to organ Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytutów Badawczych Historii Sztuki RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art) wydawany przez Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie jako jedna z ponad dwudziestu instytucji członkowskich RIHA na świecie pełni rolę redakcji lokalnej.

Recenzowane czasopismo publikowane jest wyłącznie w Internecie, co gwarantuje wyjątkowo szybki – nie przekraczający pięciu miesięcy – proces wydawniczy. RIHA Journal ma charakter ciągły – kolejnymi numerami opatrywane są poszczególne artykuły, bez podziału na regularnie ukazujące się numery.

Zachęcamy do nadsyłania wcześniej nie publikowanych artykułów z zakresu historii i teorii sztuki. Teksty przyjmujemy przez cały rok. Redakcja polska zasadniczo przyjmuje teksty napisane w języku polskim (w języku angielskim po uzgodnieniu z redakcją). Artykuły napisane w języku angielskim przyjmujemy od autorów reprezentujących państwa, w których nie ma instytutu RIHA, zwłaszcza z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji.

W pierwszej kolejności należy przesłać abstrakt proponowanego artykułu (do 2000 znaków ze spacjami). Jeśli tematyka zostanie wstępnie zaakceptowana, poprosimy o przesłanie artykułu w pełnym brzmieniu (przygotowanego w oparciu o zamieszczone na stronie internetowej materiały dla autorów). Następnie artykuł zostanie skierowany do dwóch recenzentów, a po uzyskaniu pozytywnych opinii – do publikacji. Międzynarodowe Centrum Kultury zapewnia tłumaczenie na język angielski tekstów zakwalifikowanych do druku. Artykuł zostanie opublikowany jednocześnie w dwóch językach – po polsku i angielsku.

Artykuły

Artykuły przekazane do publikacji przez redakcję w MCK

„RIHA Journal” w indeksach

Z przyjemnością informujemy, że „RIHA Journal” będzie uwzględniany w „Arts & Humanities Citation Index” i „Current Contents – Art.s & Humanities”...
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka