RIHA Journal

Międzynarodowe czasopismo akademickie poświęcone historii sztuki RIHA Journal ukazuje się od kwietnia 2010 r. Jest to organ Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytutów Badawczych Historii Sztuki RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art) wydawany przez Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie jako jedna z ponad dwudziestu instytucji członkowskich RIHA na świecie pełni rolę redakcji lokalnej.

Recenzowane czasopismo publikowane jest wyłącznie w Internecie, co gwarantuje wyjątkowo szybki – nie przekraczający pięciu miesięcy – proces wydawniczy. RIHA Journal ma charakter ciągły – kolejnymi numerami opatrywane są poszczególne artykuły, bez podziału na regularnie ukazujące się numery. Ponadto wydawane są od czasu do czasu grupy artykułów powiązanych w ramach tematycznych wydań specjalnych.

Czasopismo RIHA Journal, publikowane w otwartym dostępie, poświęcone jest zagadnieniom związanym z historią sztuki i kulturą wizualną zarówno na gruncie lokalnym czy regionalnym, jak i międzynarodowym. Misją czasopisma jest udostępnianie wyników badań i wiedzy badaczy wszelkich narodowości, co w efekcie prowadzić ma do znoszenia granic między środowiskami naukowymi.
RIHA Journal jest indeksowany w następujących bazach:
Zachęcamy do nadsyłania wcześniej niepublikowanych artykułów z zakresu historii i teorii sztuki. Teksty przyjmujemy przez cały rok. Redakcja polska zasadniczo przyjmuje teksty napisane w języku polskim (w języku angielskim po uzgodnieniu z redakcją). Artykuły napisane w języku angielskim przyjmujemy od autorów reprezentujących państwa, w których nie ma instytutu RIHA, zwłaszcza z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji.

W pierwszej kolejności należy przesłać abstrakt proponowanego artykułu (do 2000 znaków ze spacjami). Jeśli tematyka zostanie wstępnie zaakceptowana, poprosimy o przesłanie artykułu w pełnym brzmieniu (przygotowanego w oparciu o zamieszczone na stronie internetowej materiały dla autorów). Następnie artykuł zostanie skierowany do dwóch recenzentów, a po uzyskaniu pozytywnych opinii – do publikacji. Międzynarodowe Centrum Kultury zapewnia tłumaczenie na język angielski tekstów zakwalifikowanych do druku. Artykuł zostanie opublikowany jednocześnie w dwóch językach – po polsku i angielsku.


Artykuły

Artykuły przekazane do publikacji przez redakcję w MCK
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka