HOMEE

Heritage Opportunities/Threats Within Mega-Events in Europe Changing Environments, New Challenges and Possible Solutions for Preservation in Mega-Events Embedded in Heritage-Rich European Cities

Polski Petersburg

Encyklopedia internetowa Polski Petersburg ma charakter popularnonaukowy i edukacyjny. Jej wydawcami i administratorami są Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Międzynarodowa Fundacja Charytatywna im. Dmitrija Lichaczowa z Rosji. Twórcom encyklopedii zależało na przedstawieniu wielowątkowej, nierzadko zapomnianej dziś roli, jaką odgrywali Polacy w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym, artystycznym, gospodarczym i politycznym Petersburga od końca XVIII w. po czasy współczesne.

Cultural Heritage Counts for Europe (Dziedzictwo kulturowe ma znaczenie dla Europy)

Zadaniem projektu realizowanego przez MCK od lipca 2013 do lipca 2015 jest zebranie, analiza, skonsolidowanie oraz szerokie rozpowszechnienie istniejącego zasobu informacji na temat wpływu dziedzictwa kulturowego na społeczeństwo, gospodarkę, kulturę i środowisko.

Społeczny wpływ dziedzictwa kulturowego. Case study Off Piotrkowska w Łodzi

Jednym z istotnych wyników projektu odnoszącym się do zrealizowanych badań wpływu dziedzictwa na otoczenie społeczno-gospodarcze jest ich niewielka liczba w skali europejskiej.

ECHOCAST

ECHOCAST był trzyletnim projektem finansowanym w ramach programu Unii Europejskiej LEONARDO, którego głównym rezultatem jest program szkoleń dla personelu instytucji dziedzictwa kulturalnego pracującego w bezpośrednim kontakcie z odwiedzającymi...

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii

Dwuletni projekt był realizowany w okresie od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2011 roku na dwóch płaszczyznach...
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka