Tysiąc skarbów Krakowa

Tysiąc skarbów Krakowa  to projekt badawczy realizowany we współpracy i na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Projekt został rozpisany na trzy lata (2016–2018) i jest próbą świeżego spojrzenia na dziedzictwo kulturowe miasta, uwzględniającego dzieje najnowsze i aktualne wyniki badań. Jego celem jest identyfikacja najcenniejszych zabytków Krakowa, poprzedzona kwerendą w krakowskich zbiorach publicznych (muzea, biblioteki, archiwa), kościelnych i prywatnych.

Cultural Heritage Counts for Europe (Dziedzictwo kulturowe ma znaczenie dla Europy)

Zadaniem projektu realizowanego przez MCK od lipca 2013 do lipca 2015 jest zebranie, analiza, skonsolidowanie oraz szerokie rozpowszechnienie istniejącego zasobu informacji na temat wpływu dziedzictwa kulturowego na społeczeństwo, gospodarkę, kulturę i środowisko.

Społeczny wpływ dziedzictwa kulturowego. Case study Off Piotrkowska w Łodzi

Jednym z istotnych wyników projektu odnoszącym się do zrealizowanych badań wpływu dziedzictwa na otoczenie społeczno-gospodarcze jest ich niewielka liczba w skali europejskiej.

ECHOCAST

ECHOCAST był trzyletnim projektem finansowanym w ramach programu Unii Europejskiej LEONARDO, którego głównym rezultatem jest program szkoleń dla personelu instytucji dziedzictwa kulturalnego pracującego w bezpośrednim kontakcie z odwiedzającymi...

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii

Dwuletni projekt był realizowany w okresie od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2011 roku na dwóch płaszczyznach...
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka