MCK dla szkół

MCK dla szkół

Wystawa z klasą! Lekcje galeryjne w MCK

Lekcje galeryjne to propozycja dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Podczas zajęć uczniowie zostaną oprowadzeni po wystawie przez przewodnika, a następnie podejmą wspólną pracę nad zrozumieniem treści wystawy oraz towarzyszących jej kontekstów. Każde zajęcia są dopasowane do indywidualnych potrzeb grupy i sugestii nauczyciela. Ponad to oferujemy możliwość przeprowadzenia lekcji galeryjnej zajęć w języku angielskim. 

KLASY I–III

Lekcja galeryjna to okazja do zapoznania się z Lwowem i jego historią. To zaproszenienawyprawęza wschodnią granicę, do miejsca, gdzie powstały piękne, modernistyczne budynki. Poprzez aktywne oprowadzanie wyjaśniamy trudne pojęcia i odpowiadamy na każde pytanie. 

Lekcja bazuje na dwóch elementach:

Zwiedzaniu wystawy z edukatorem, dzięki któremu będzie można dowiedzieć się m.in.:

  •         Skąd wzięła się nazwa miasta i jak wygląda jego herb?
  •         Gdzie uczą się swojego zawodu architekci?
  •         Dlaczego Politechnika Lwowska była taka ważna?
  •         Co to jest makieta i co przedstawia?
  •         Jak mieszkano w dwudziestoleciu międzywojennym?

Działania kreatywne, polegające na wykorzystaniu uzyskanych informacji przy rozwiązywaniu karty zadań towarzyszącej ścieżce zwiedzania wystawy lub wykonaniu pracy plastycznej "Architekt i jego praca". 

KLASY IV–VIII

Lekcja galeryjna dla starszych klas szkoły podstawowej to okazja do zapoznania się z lwowskim środowiskiem architektonicznym.Wystawa prezentuje jak ważne stało się miasto w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Na lekcje składają się dwa elementy:

•  Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, młodzież przejdzie przez kolejne sale wystawy i zapozna się m.in. z projektami studentów Politechniki Lwowskiej i makietami słynnych międzywojennych budynków. Uczniowie dowiedzą się, co to jest architekturamodernizmu i jakie są jej wyznaczniki oraz co oznaczają sformułowania: urbanistyka, żelazobeton, Targi Wschodnie i Trójkąt Lwowski.   

•  Działania kreatywne, polegające na rozwiązywaniu karty zadań towarzyszącej ścieżce zwiedzania wystawy lub wykonanie pracy plastycznej „Makieta mojego miasta”.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Z myślą o licealistach i uczniach szkół ponadpodstawowych przygotowaliśmy lekcje galeryjne, które są pomocne w uzupełnianiu wiedzy z zakresu różnych przedmiotów realizowanych zgodnie z podstawą programową. Forma zajęć zachęca do aktywnego uczestnictwa.

Wiedza o kulturze – wystawa w interesujący sposób pozwala zapoznać się z podstawowymi cechami modernizmu oraz sylwetkami lwowskich architektów. Ponadto zapoznajemy uczniów z rozwojem fotografii i filmu w latach 30. XX wieku.

Historia – ścieżkazwiedzaniawystawyprzybliżadzieje II Rzeczypospolitej i pozycję Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym, a także rolę Politechniki Lwowskiej. Pokazujemy jak rewolucja przemysłowa wpłynęła na rozwój architektury w I poł. XX wieku oraz charakteryzujemy gospodarkę i społeczeństwo II Rzeczypospolitej.

Geografia – na wystawie przedstawiamy mapy, dzięki którym uczniowie poznają położenie najważniejszych zabytków i pomników Lwowa. Ponadto prześledzimy zmieniające się granice Rzeczypospolitej.

Przedmioty ścisłe – kontekst wystawy warto poszerzyć o inne wybitne postacie m.in. Maksymiliana Thuille – badacza budowy mostów, czy Witolda Rommera, który zajmował się eksperymentowaniem z technikami fotograficznymi.

Lekcja galeryjna to:     
 
•  Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, podczas którego młodzież zapozna się z historią międzywojennego Lwowa, makietami słynnych modernistycznych gmachów oraz sylwetkami artystów ze stowarzyszenia „Artes”.

•  Działania kreatywne, polegające na poszerzeniu kontekstu o wybrane zagadnienie, rozwiązywaniu karty zadań towarzyszącej ścieżce zwiedzania wystawy lub wykonaniu pracy plastycznej „Modernistyczne miasto”

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA LEKCJE GALERYJNE?

Angelika Madura – e-mail: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 42 42 860, 811

Koszt: 7 zł/os. (opieka – wstęp bezpłatny)
Czas trwania zajęć: (w zależności od czasu, którym dysponuje grupa) od 1 do 1,5 godz.

Warsztaty prowadzimy od poniedziałku do piątku

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów w językach: angielskim lub ukraińskim

UŻYJ DZIEDZICTWA. LEKCJE O DZIEDZICTWIE

Lekcje o dziedzictwie kulturowym to propozycja dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w trakcie których poruszane są kwestie dziedzictwa i jego ochrony. Stawiamy na praktyczną wiedzę odnoszącą się do dziedzictwa świata, Europy i Polski, a także naszego miasta i regionu. Lekcje prowadzimy w oparciu o materiały edukacyjne: interaktywne plansze, gry i mapy dostępne dzięki Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. Poznajemy dziedzictwo poprzez interpretację i inspirowanie do samodzielnego myślenia. Poziom i tematyka zajęć może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb grupy.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA LEKCJE O DZIEDZICTWIE?

Angelika Madura – e-mail: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 42 42 860, 811

Koszt: 10 zł/os. (opieka – wstęp bezpłatny)

Czas trwania zajęć: ok. 2 godz

Warsztaty prowadzimy od poniedziałku do piątku

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów w językach: angielskim lub ukraińskim

 
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka