Dziedzictwo pogranicza – seminarium polsko-japońskie

MCK wspólnie z Tokyo University of Foreign Studies oraz Fundacją MCK organizuje co dwa lata program poświęcony dziejom Rzeczypospolitej Obojga Narodów i zjawisku wielokulturowości Europy Środkowej. Inicjatywa adresowana jest do badaczy kultury polskiej z Japonii, którzy w formie wizyt studyjnych poznają dziedzictwo, kulturę i historię naszego kraju.

Projekt jest pierwszym w Europie programem realizowanym we współpracy z uniwersytetem tokijskim. Pierwsze seminarium w 2008 roku z udziałem 18 uczestników objęło Polskę południowo-wschodnią i zachodnią Ukrainę. W roku 2010 w objeździe studyjnym po Litwie udział wzięło 18 uczestników. Kolejne seminarium w 2012 roku poświęcone zostało Białorusi, a to w 2014 krajom wyszehradzkim. W 2016 roku badacze z Japonii poznawali dziedzictwu kulturowe Śląska.

W dniach 22-31 sierpnia 2018 roku odbędzie się kolejna, szósta już edycja seminarium. Tym razem głównym wątkiem było dziedzictwo kulturowe pogranicza Czech i Słowacji.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka