Tysiąc skarbów Krakowa

Tysiąc skarbów Krakowa

Tysiąc skarbów Krakowa to projekt badawczy realizowany we współpracy i na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Projekt został rozpisany na trzy lata (2016–2018) i jest próbą świeżego spojrzenia na dziedzictwo kulturowe miasta, uwzględniającego dzieje najnowsze i aktualne wyniki badań. Jego celem jest identyfikacja najcenniejszych zabytków Krakowa, poprzedzona kwerendą w krakowskich zbiorach publicznych (muzea, biblioteki, archiwa), kościelnych i prywatnych.
 
Tytułowe skarby to obiekty, które odegrały istotną rolę kulturową w dziejach miasta, w wielu przypadkach ilustrujące ważne dlań zjawiska bądź wytwory niematerialne. Ich znaczenie ideowe często idzie w parze z wysoką wartością artystyczną. Zabytki, wybrane przez zespół ekspertów, odzwierciedlają dorobek artystyczny, intelektualny i cywilizacyjny miasta oraz jego mieszkańców na przestrzeni dziejów. 

Wieńcząca projekt książka, przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, została zaplanowana jako wydawnictwo o charakterze uniwersalnym: pisana przez specjalistów związanych z kręgami akademickimi i muzealnymi, ma równocześnie prezentować wartość edukacyjną i krzewić wiedzę o mieście. Jej dodatkowym atutem będzie luksusowa strona edytorska, co w połączeniu z walorami popularyzatorskimi pozwoli na jej wykorzystanie w strategii promocyjnej miasta.

Etap wstępny prac rozpoczęto latem roku 2016, kiedy to powołano komitet naukowy – grono skupiające dyrektorów najważniejszych krakowskich placówek muzealnych, badaczy akademickich oraz przedstawiciela miejskiego Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół ten przygotował propozycje obiektów, które winny się znaleźć w planowanej publikacji. Podczas kilku sesji roboczych wspólnie zdefiniowano kryteria doboru zabytków, określono zasadnicze kierunki narracji i jej charakter, wreszcie wypracowano podział gromadzonego materiału na epoki wyznaczone cezurami czasowymi. Z nadesłanych propozycji została stworzona wstępna lista obiektów, sukcesywnie kompletowana i weryfikowana podczas kolejnych spotkań.

Rok 2017 przebiegał pod znakiem dodatkowych kwerend, scalania list, selekcji haseł, typowania obiektów szczególnie istotnych z punktu widzenia narracji o mieście. Na dwóch spotkaniach komitetu naukowego (w styczniu i marcu) ostatecznie ustalono strukturę publikacji. Liczne zaś spotkania robocze w gronie redakcyjnym przyniosły wypracowanie koncepcji tekstów dotyczących szeroko rozumianej kultury i dopełniających ich esejów historycznych. Powołano zespół autorów poszczególnych części, którzy letnie miesiące poświęcili na tworzenie tekstów. Drugą połowę roku przeznaczono na konsultacje merytoryczne oraz redakcję otrzymanych materiałów. Równolegle trwała kampania fotograficzna wytypowanych obiektów.

Następny etap prac obejmie dalsze pozyskiwanie materiału zdjęciowego, tłumaczenia tekstów, opracowanie redakcyjno-korektorskie polskiej i angielskiej wersji językowej, opracowanie graficzne publikacji i skład obu wydań. Ukażą się one jesienią 2018 roku.

dr Joanna Ziętkiewicz-Kotz
redaktor merytoryczna projektu Tysiąc skarbów Krakowa

Projekt realizowany jest z inicjatywy i na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka