O programie

Rok 2018 będzie Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Zapraszamy do wzięcia udziału w serii wyjątkowych wydarzeń i świętowania różnorodności i bogactwa kultury europejskiej!

Dziedzictwo kulturowe przenika nasze życie i społeczeństwo. Jest obecne w budynkach, krajobrazie, stanowiskach archeologicznych. Nie tworzą go tylko literatura, sztuka i piękne przedmioty, ale też rzemiosło, opowieści, tradycje kulinarne, piosenki, filmy. Dziedzictwo kulturowe łączy nas i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy. 

Odgrywa też ważną rolę gospodarczą. W sektorze dziedzictwa kulturowego zatrudnienie znajduje dziś ponad 300 tys. osób, a 7,8 mln europejskich miejsc pracy – na przykład w turystyce czy budownictwie - jest z nim pośrednio związanych. Dziedzictwo kulturowe ma również pozytywny wpływ na nasze społeczeństwa: przyczynia się do polepszenia jakości życia, spójności społecznej i dialogu międzykulturowego.

Dziedzictwo kulturowe to nie tylko spadek po poprzednich pokoleniach – to także fundament naszej przyszłości.

Cele

Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018) jest zachęcenie jak największej liczby osób do odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra oraz do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny.
ERDK będzie promować:
  • znaczenie dziedzictwa dla społeczeństwa
  • jego wkład w gospodarkę,
  • rolę dziedzictwa w europejskiej dyplomacji kulturalnej
  • znaczenie zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.
W 2018 roku w całej Europie odbędą się tysiące wydarzeń i uroczystości związanych z tą tematyką.

Kto?

Organizacja ERDK 2018 opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. 

W poszczególnym państwach członkowskich powołane zostały zespoły do koordynacji i realizacji działań związanych z Rokiem Dziedzictwa. W Polsce, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powierzono tę rolę Międzynarodowemu Centrum Kultury. MCK podejmie w ramach ERDK 2018 szereg różnorodnych aktywności o charakterze badawczym, edukacyjnym oraz informacyjnym.

W dniu 10 października w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne ERDK 2018, zorganizowane we współpracy z Creative Europe Desk Polska oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa (więcej informacji na temat spotkania można znaleźć tutaj). W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób reprezentujących organizacje i instytucje zajmujące się dziedzictwem z całej Polski.

Oficjalna inauguracja ERDK 2018 na poziomie europejskim będzie mieć miejsce w Mediolanie 7 grudnia 2017 r. podczas Europejskiego Forum Kultury.

Budżet ERDK 2018 to 8 mln EURO na wszystkie inicjatywy na lata 2017–2018, które obejmują m.in. konkurs grantowy w ramach programu Kreatywna Europa oraz dofinansowanie konkursów grantowych w ramach programów: Erasmus+, Horizon 2020, Cosme i funduszy strukturalnych. 

#EuropeForCulture

Prezentacja nt. ERDK 2018 – pobierz

Zapraszamy na stronę ERDK: www.erdk2018.pl

Przygotowania ERDK 2018 w Polsce są finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka