Fundacja MCK

Fundacja MCK

Fundacja Międzynarodowe Centrum Kultury powołana została do życia w grudniu 1990 r. W skład Rady Fundatorów weszli Maria Cywińska-Michałowska, Andrzej Pelczar, Jacek Purchla, Krzysztof Skubiszewski i Jacek Woźniakowski. W Zarządzie zasiedli Janusz Calik, Andrzej Kapiszewski, Jan Pamuła, Stanisława Szumlińska i Krzysztof Tor.

Celem działania Fundacji Międzynarodowe Centrum Kultury jest wspieranie statutowej działalności MCK – misji badawczej, edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację międzynarodowych programów edukacyjnych, publikowanie książek, organizację wystaw i wydarzeń artystycznych.

Fundacja Międzynarodowe Centrum Kultury była współkoordynatorem polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, której członkami są państwa UE, a także wschodniego i południowego brzegu Morza Śródziemnego. W latach 2008–2016 Fundacja zrealizowała cztery seminaria w ramach programu edukacyjnego „Dziedzictwo Kresów”, poświęconego dziejom Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a skierowanego do badaczy kultury polskiej z Japonii. Jest to pierwszy w Europie program realizowany we współpracy z European Union Institute in Japan. W lipcu i sierpniu 2017 r. realizowane były spacery miejskie pt.  „Galicyjski pierścień Krakowa" z udziałem wolontariuszy Fundacji MCK. 

Skład Zarządu:
  • Regina Pytlik – Prezes Zarządu, Krzysztof Broński – Wiceprezes
  • Joanna Hojda-Pepaś (Sekretarz), Andrzej Matlak i Ziyad Raoof – członkowie zarządu.
Obecny skład Rady Fundatorów: Izabella Cywińska i Jacek Purchla.

Numer konta Fundacji 78 1750 0012 0000 0000 2375 4193
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka