Wykłady otwarte Akademii Dziedzictwa

Wykłady otwarte Akademii Dziedzictwa

W październiku 2011 r. Akademia Dziedzictwa zainaugurowała nową serię spotkań, które oferowane są dla szerokiej publiczności. Wykłady Otwarte Akademii Dziedzictwa mają na celu popularyzację programu studiów oraz prezentację pracy i dorobku jego współpracowników z Polski i z zagranicy.

Międzynarodowe Centrum Kultury od lat regularnie współpracuje z wieloma ekspertami z zakresu badań nad dziedzictwem kulturowym, wybitnymi konserwatorami zabytków oraz managerami instytucji kultury. Wielokrotnie byli oni uczestnikami projektów edukacyjnych MCK, które adresowane były do wąskiego grona specjalistów. Dzięki Wykładom otwartym Akademii Dziedzictwa dorobek i osiągnięcia tych osób mogą być szeroko prezentowane publiczności Krakowa i Polski.

Spotkania planowane są nieregularnie, bez związku z harmonogramem zajęć. Tematyka spotkań poświęcona jest badaniom nad dziedzictwem kulturowym, w szczególności zarządzaniu dziedzictwem oraz instytucjami kultury.

Ponadto w ramach tego cyklu odbywają się prezentacje stypendystów programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Thesaurus Poloniae, który od 2009 r. organizowany jest przez MCK. Badacze z całego świata, którzy uczestniczą w tym projekcie dzielą się z publicznością wynikami swoich prac.

W ramach Wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa odbywają się również spotkania poświęcone miastom i ich muzeum.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka