Polski Petersburg

Polski Petersburg

Encyklopedia internetowa Polski Petersburg ma charakter popularnonaukowy i edukacyjny. Jej wydawcami i administratorami są Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Międzynarodowa Fundacja Charytatywna im. Dmitrija Lichaczowa z Rosji.

Twórcom encyklopedii zależało na przedstawieniu wielowątkowej, nierzadko zapomnianej dziś roli, jaką odgrywali Polacy w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym, artystycznym, gospodarczym i politycznym Petersburga od końca XVIII w. po czasy współczesne.

- Przez cały rok 2015 gromadziliśmy materiał tekstowy i ilustracyjny, prowadząc jednocześnie intensywne prace redakcyjne. Znakomita większość autorskich tekstów encyklopedii, zarówno polskich, jak i rosyjskich, opiera się na ogólnie dostępnym materiale, choć są też takie, które powstały na podstawie wieloletnich badań - informuje dr Beata Nykiel, redaktor prowadząca encyklopedii.

Obok haseł biograficznych zawartość encyklopedii stanowią także hasła tematyczne o różnym stopniu szczegółowości, podkreślające m.in. twórczy wkład Polaków w rozwój nowoczesnego Petersburga, znaczenia religii rzymskokatolickiej, języka polskiego i polskiej książki w mieście nad Newą.

Uzupełnieniem encyklopedycznej narracji jest interaktywna mapa, na której prezentowane są miejsca i adresy związane z życiem polskiej diaspory w Petersburgu.

W ramach projektu powstał także dostępny bezpłatnie elektroniczny zbiór esejów pt. Petersburg i Polska – przybliżający wiedzę o roli, jaką przez wieki odgrywali Polacy w życiu miasta.

Przygotowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury pod redakcją naukową Dariusza Konstantynowa, bogato ilustrowane opracowanie prezentuje w formie esejów historię, liczebność i strukturę społeczną polskiej kolonii w Petersburgu od końca XVIII wieku po lata 30. XX w.

W publikacji sporo miejsca poświęcono obecności Polaków w życiu politycznym Rosji i Petersburga oraz losom leningradzkich Polaków w okresie wielkiego terroru, a także polskim zbiorom w petersburskich muzeach, bibliotekach i archiwach.

Celami projektu Polski Petersburg są:

- ukazanie polskiej obecności nad Newą jako ważnego elementu składowego wielonarodowej i wielokulturowej tkanki miasta;

- rozpoznanie, zbadanie i opisanie związanego z polską obecnością w Petersburgu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego (m.in. świątyń, rezydencji i budynków użyteczności publicznej, pomników i tablic pamiątkowych, historycznych nekropolii i miejsc pochówku, topografii, archiwaliów i zbiorów muzealno-bibliotecznych);

- przybliżenie sylwetek wybitnych Polaków, których losy i działalność związane były z Petersburgiem;

- przedstawienie roli i miejsca nadnewskiej metropolii w historii Polski oraz relacji polsko-rosyjskich, także w aspekcie transferu zdobytych przez Polaków nad Newą wiedzy i doświadczeń zawodowych na grunt rosyjski i polski;

- stworzenie korpusu informacji bibliograficznych dotyczących źródeł archiwalnych i druków związanych z „polskim” Petersburgiem.

Przejdź do encyklopedii

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka