HOMEE

HOMEE

Heritage Opportunities/Threats Within Mega-Events in Europe Changing Environments, New Challenges and Possible Solutions for Preservation in Mega-Events Embedded in Heritage-Rich European Cities

W przeszłości wiele miast wykorzystywało wielkie wydarzenia do wspierania realizacji swoich projektów inwestycyjnych, rozwijania turystyki czy budowania konkurencyjności. Jeszcze do niedawna nacisk kładziono przede wszystkim na tworzenie nowej infrastruktury sportowej lub kulturalnej, gdzie przedsięwzięcia miałaby się odbywać. Dziś w większym stopniu organizatorzy mega eventów stawiają na wykorzystanie już istniejących obiektów, ich rewitalizację bądź ewentualną adaptację do nowych potrzeb. Dla miast historycznych, bogatych w zasoby dziedzictwa ta zmiana (spowodowana z jednej strony cięciami w budżetach miast, a z drugiej niższym tempem ekspansji miast) stanowi tak szanse rozwoju, jak i zagrożenia dla posiadanych zasobów dziedzictwa. 

Celem realizowanego w międzynarodowym partnerstwie projektu HOMEE, jest lepsze zrozumienie relacji pomiędzy mega-eventami i polityką ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wpływ dużych wydarzeń na miasta bogate w zasoby dziedzictwa. Służyć temu mają rozległe badania literaturowe wraz z analizą studiów przypadków. 

Miastem, które zostanie przedmiotem prac MCK, jest Wrocław - Europejska Stolica Kultury z 2016 roku. Całościowy raport będzie pokazywał m.in. podstawowe wyzwania i możliwości, które mogą stanąć przed innymi miastami realizującymi mega-eventy, w tym przed zaangażowaną jako partner projektu, włoską Materą (ESK 2019). We wrześniu 2019 r. w Krakowie odbędzie się okrągły stół i konferencja, która podsumuje wyniki raportów przygotowanych przez poszczególnych partnerów. 

Dzięki analizom oraz warsztatom Living Labs, realizowanym w trakcie trwania ESK 2019 w Materze, przygotowany zostanie HOMEE Charter – dokument stanowiący innowacyjne wytyczne i narzędzia planowania, promujący bardziej wrażliwe podejście do problematyki dziedzictwa w realizacji inicjatyw i projektów mega-eventów. Dokument ten będzie miał też uczulić osoby podejmujące decyzje w sprawie dziedzictwa kulturowego i mega-eventów na poziomie lokalnym, narodowym i ponadnarodowym, by jasno określali zagrożenia oraz możliwości wynikające z planowania i wdrażania mega-eventów, sprawniej zajmowali się tymi problemami w kontekście miast historycznych. 

Czas trwania projektu: 1 październik 2018 – 30 września 2021

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu JPICH Heritage in Changing Environments - wsparcie badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH)

  

Partnerzy projektu
  • Politecnico di Milano – Department of Architecture and Urban Studies, Włochy (koordynator)
  • University of Hull - Culture, Place and Policy Institute, Wielka Brytania
  • Neapolis University Pafos - Department of Architecture, Land and Environmental Science, Cypr
  • Międzynarodowe Centrum Kultury, Polska
Partnerzy stowarzyszeni projektu

University Network of the European Capitals of Culture (UNeECC), European Network on Cultural
Management and Policy (ENCATC), włoskie Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism (MiBACT), Heritage Lottery Fund (HLF), Narodowy Instytut Dziedzictwa, Kaunas European Capital of Culture, Matera Basilicata 2019 Foundation Matera, University of Basilicata Matera, Pafos District, Pafos 2017, Strefa Kultury Wrocław (d. IMPART 2016), City of Milan, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Robert Palmer Consultants, moskiewski National Research University Higher School of Economics

Pytania badawcze

1. Jakie istnieją luki w obecnym rozumieniu relacji pomiędzy dziedzictwem kulturowym a polityką realizacji mega-eventów?
2. Jak polityka ochrony i konserwacji dziedzictwa odnosi się do zagrożeń i możliwości generowanych przez mega-eventy w europejskich miastach bogatych w dziedzictwo?
3. Czy główni interesariusze podejmujący decyzje w sprawie mega-eventów i polityki ochrony dziedzictwa posiadają podstawową wiedzę i odpowiednie narzędzia planowania? Jak ulepszyć te narzędzia i kto powinien być zaangażowany w proces podejmowania decyzji? 

Cele projektu

1. Lepsze zrozumienie relacji pomiędzy mega-eventami i polityką ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez analizę zrealizowanych projektów w miastach dziedzictwa.
2. Uczulenie osób zajmujących się podejmowaniem decyzji w sprawie dziedzictwa kulturowego i mega-eventów na poziomie lokalnym, narodowym i ponadnarodowym, by jasno określali zagrożenia i możliwości wynikające z planowania i wdrażania mega-eventów oraz sprawniej zajmowali się tymi problemami w kontekście miast historycznych.
3. Zaangażowanie lokalnych interesariuszy i zapewnienie ich udziału w procesie podejmowania decyzji w celu powiązania lokalnych interesów z globalnym wartościami kulturalnymi
4. Stworzenie, wraz z osobami podejmującymi decyzje nt. polityki realizowania mega-eventów na różną skalę i na rożnych poziomach, innowacyjnych wytycznych i narzędzi planowania promujących bardziej wrażliwe podejście do problematyki dziedzictwa w realizacji inicjatyw i projektów mega-eventów (HOMEE Charter).

Studia przypadków objęte analizą: Milan Expo 2015; Wrocław 2016 (ESK); Hull 2017 UK City of Culture; Pafos 2017 (ESK).

Spotkanie inaugurujące projekt – zobacz
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka