RODO

RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych i monitoringu wizyjnym
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zostałem poinformowany, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Kultury
w Krakowie, Rynek Główny 25,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@mck.krakow.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
  • pracownicy obsługujący Bazę Wspólną systemu VTLS/VIRTUA Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego,
  • firmy wspierające obsługę informatyczną,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie korzystania ze zbiorów Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka