Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury
4.12.2020 Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty W-271-1-17/20
A-
A+

Informacja  z otwarcia ofert i  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  dostawa książki pt. „Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce” (W-271-1-17/20)

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73  ustawy – pn. dostawę książki pt. „Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce”,  kod CPV 22110000-4, dnia 4.12.2020 nastąpiło otwarcie ofert. 

W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1)    Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to: 58 275 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) brutto.

2)    w terminie złożone zostały oferty:

  1. Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań; cena: 49 376,25 zł brutto
  2. Drukarnia SKLENIARZ, ul.  J. Lea 118, 30-133 Kraków; cena: 58 275,00 zł brutto

Na podstawie art. 72 ust. 2  Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Drukarni Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań; z najniższą ceną 49 376,25 zł brutto.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka