Regulamin zwiedzania Galerii MCK w rygorze sanitarnym
A-
A+

Dotyczy wystawy: Ukraina. Wzajemne spojrzenia (17.09.2021 – 16.01.2022)

1.    Galeria MCK zostaje udostępniona dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00–18.00.
2.    W każdą środę od 11.00 do 12.00 godziny dla rodzin z dziećmi.
3.    W każdą środę od 17.00 – 18.00 ciche godziny dla osób wysokowrażliwych i osób ze spektrum autyzmu.
4.    Warunkiem wejścia do siedziby MCK jest: dezynfekcja rąk i pomiar temperatury. Osoby mające temperaturę̨ powyżej 37,5°C nie będą̨ wpuszczane do Galerii MCK.
5.    Jednorazowo w Galerii MCK może przebywać 15 zwiedzających.
6.    Osoby czekające na wstęp prosimy o nie gromadzenie się w grupach i zachowanie odległości 2 metrów z wyjątkiem rodzin i par.
7.    Zwiedzanie wystawy możliwe jest wyłącznie w maseczkach zabezpieczających.
8.    Przy zakupie wydawnictw i innych artykułów w Galerii MCK obowiązuje nakaz używania rękawiczek.
9.    Do odwołania nie będą realizowane zwiedzania grupowe.
10.    W Międzynarodowym Centrum Kultury działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
11.    W Międzynarodowym Centrum Kultury należy stosować się do uwag i poleceń pracowników ochrony budynku oraz obsługi ekspozycji w Galerii MCK.
12.    W Międzynarodowym Centrum Kultury obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
13.    W Międzynarodowym Centrum Kultury obowiązuje zakaz wnoszenia broni palnej.
14.    Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą̨ rodzice lub opiekunowie.
15.    Zwiedzający wystawę̨ ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu wystawianych obiektów i innych elementów wyposażenia, wyrządzoną przez siebie lub osoby, za które jest odpowiedzialny z tytułu nadzoru (m.in. dzieci). Odpowiedzialność obejmuje szkodę spowodowaną zarówno z winy umyślnej, jak i nieumyślnej.
16.    Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mają obowiązek opuścić Galerię na polecenia pracowników ochrony bądź osób zajmujących się nadzorem nad Galerią i jej eksponatami.
17.    Zwiedzający są̨ zobowiązani do pozostawienia dużych plecaków, toreb, walizek, parasoli oraz odzieży wierzchniej w szatni (na parterze budynku), z której korzystanie jest bezpłatne.
18.    Międzynarodowe Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach/torbach/walizkach oddanych do szatni lub pozostawionych w miejscach ogólnodostępnych w Międzynarodowym Centrum Kultury.
19.    Zwiedzający mogą̨ wejść́ na wystawę najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Galerii MCK.
20.    Zwiedzający są̨ proszeni o opuszczenie Galerii MCK do godziny zamknięcia danej wystawy czasowej.
21.    Na terenie ekspozycji muzealnej zwiedzających obowiązują następujące zakazy: a/ wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika;
b/ wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
c/ rozmawiania przez telefon komórkowy podczas zwiedzania ekspozycji; d/ fotografowania z użyciem statywu.
22.    Na wystawie możliwość́ fotografowania jest uzależniona od zgody właścicieli eksponatów prezentowanych na wystawie.
23.    Zakup biletu na wystawę jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego regulaminu. 22.Ewentualne skargi i wnioski prosimy przesyłać listownie na adres Międzynarodowego Centrum Kultury lub na adres mailowy: sekretariat@mck.krakow.pl
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka