10.03.2020 Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na usługę

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na usługę „Obsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie”

Zamawiający: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

                          31-008 Kraków, Rynek Główny 25

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług informatycznych w Międzynarodowym Centrum Kultury w                 Krakowie w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3 SIWZ.

Termin i miejsce składania ofert: 18 marca 2020 r.,godz. 10:00, siedziba Międzynarodowego centrum Kultury w Krakowie, 31-008 Kraków, Rynek Główny 25, II piętro - recepcja

Załącznik nr 1 formularz oferty >>>

Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy >>> 

Załącznik nr 3a wykaz usług >>>

Załącznik nr 3b wykaz osób >>>

Załącznik nr 4 oświadczenie - grupa kapitałowa >>>

Załącznik nr 5 umowa- obsługa >>>>

×
added to cart:

continue shopping go to cart