Wystawa z klasą! Lekcje galeryjne dla grup szkolnych
A-
A+
Zapraszamy na lekcje galeryjne do Międzynarodowego Centrum Kultury przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych. Wszystkie zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych i sugestii nauczyciela. Prowadzimy lekcje
w językach polskim, angielskim, francuskim, ukraińskim i rosyjskim.


Tematyka zajęć edukacyjnych odpowiada podstawie programowej, uwzględniając zmiany związane
z aktualną reformą systemu oświaty, a także uzupełnia i poszerza zawarty w niej zasób wiadomości. Zajęcia dostosowujemy do wieku uczestników.

Co to jest lekcja galeryjna?

Lekcja galeryjna składa się z dwóch części:
  • aktywne zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem, w trakcje którego uczestnicy podejmują wspólną pracę nad zrozumieniem treści i kontekstów wystawy;
  • działania kreatywne, na które składają się rozwiązywanie ścieżki edukacyjnej lub kart zadań, praca w grupach albo warsztaty plastyczne.
Czy na pewno mogę zabrać klasę na zajęcia do MCK?

Przedszkole

Dzięki lekcjom galeryjnym dzieci z przedszkoli mają możliwość poznania zasad panujących w muzeach
i galeriach sztuki, a przede wszystkim poprzez zabawę i warsztaty plastyczne okrywają tajemnicze słowa korespondujące z tematem wystaw.

Podstawa programowa: wspieranie aktywności dziecka, podnoszące poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; wzmacnianie poczucia indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeb tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa
w grupie; budowanie wrażliwości dziecka.

Szkoła podstawowa

Dla uczniów klas szkół podstawowych lekcje galeryjne są szansą na odkrywanie nieznanych miast
i postaci. Edukatorzy wyjaśnią i udzielą odpowiedzi na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania.

Podstawa programowa: rozwijanie kompetencji kluczowych (kreatywności, innowacyjności
i przedsiębiorczości, umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania); wprowadzenie uczniów w świat wartości; wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej; wspieranie poznawania kultury, odbioru sztuki
i potrzeby jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka; praca
z przedmiotami obowiązkowymi: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia.

Szkoła ponadpodstawowa


Uczniom szkół ponadpodstawowych lekcje galeryjne pomogą w uzupełnianiu wiedzy z zakresu różnych przedmiotów realizowanych w ramach podstawy programowej.

Podstawa programowa: kształtowanie postawy odbiorcy kultury; dyskusja, argumentacja, twórcze działanie za pomocą różnych mediów; współdziałanie w zespole; rozwijanie osobistych zainteresowań; kształtowanie hierarchii wartości na podstawie dzieł kultury; poznanie dziedzictwa narodowego
i światowego; historia sztuki i kultury, periodyzacja dziejów, cechy epoki; praca z przedmiotami obowiązkowymi: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia.

Język polski:

Wystawa jest okazją do omówienia sposobów i strategii budowania narracji wizualnej bez pomocy słów. Podczas zajęć poruszane są także kwestie wykorzystywania sztuki jako narzędzia propagandy.

Geografia:

Lekcja galeryjna może stanowić podróż po krajach Europy Środkowej: Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Czechach, Słowacji, Węgrzech czy Rumunii. Narracja wystawy skupia się na ukazaniu regionu jako obszaru wspólnych doświadczeń historycznych i podobieństw kulturowych.

Wiedza o społeczeństwie:

Uczniowie poznają wpływ przemian ustrojowych na budowanie nowych tożsamości mieszkańców Europy Środkowej. Na przykładzie książek fotograficznych zostanie wyjaśnione zjawisko propagandy.

Jak zapisać się na lekcję galeryjną?

Prosimy o kontakt telefoniczny (12 42 42 860, 812) lub mailowy (warsztaty@mck.krakow.pl) co najmniej na tydzień przed planowanymi zajęciami. Lekcje galeryjne prowadzimy jedynie w czasie prezentacji wystaw. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i trwają od 60 do 90 minut.

Prowadzone są przede wszystkim w przestrzeni ekspozycyjnej Galerii MCK, a także w sali edukacyjnej. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi (dzieci młodsze). Lekcje odbywają się dla grup maksymalnie 30 osób, w przypadku większej ilości osób grupa zostanie podzielona.

Koszt lekcji galeryjnej wynosi 5 zł od uczestnika.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny oraz Krakowską Kartę Rodzinną 3+. Każdy uczestnik grupy zorganizowanej posiadający KDR i KKR 3+ zapłaci 50% mniej za udział w zwiedzaniu i zajęciach edukacyjnych.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu tel.: 12 42 42 860, 812 lub e-mail: warsztaty@mck.krakow.pl  

Informujemy, że podczas zajęć, warsztatów, spotkań, lekcji galeryjnych, wykładów mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronie internetowej MCK oraz na profilach MCK na portalach Facebook
i Instagram). Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej do Ośrodka Wystaw przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie ze zdjęć,
o których mowa powyżej.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka