Europa Nostra

Europa Nostra

Europa Nostra jest europejską federacją organizacji i instytucji zajmujących się propagowaniem oraz ochroną dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Reprezentuje na poziomie europejskim ponad 250 organizacji pozarządowych, 150 organizacji stowarzyszonych i 1500 członków indywidualnych z ponad 50 państw. Wspólnie tworzą oni sieć dialogu i debaty, wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk, tworzenia kampanii przeciwko sytuacjom grożącym dziedzictwu kulturowemu i lobowania za tworzeniem wysokiej jakości, długofalowych polityk ochrony dziedzictwa.

Zobacz więcej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka