Międzynarodowe Forum Kultury i Poezji w Krasnogrudzie

A-
A+
Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka MCK oraz Łukasz Galusek, zastępca dyrektora MCK do spraw programowych uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Kultury i Poezji w Krasnogrudzie. Wydarzenie zostało zorganizowane z trzech wyjątkowych okazji: 110. rocznicy urodzin Czesława Miłosza, 10. rocznicy otwarcia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie oraz 30-lecia powstania Ośrodka Pogranicze – sztuk, kultur, narodów w Sejnach.

Debaty otwarcia można obejrzeć online na stronie wydarzenia.

Szczegółowy program wydarzeń:

30 czerwca

11.30 – słowo otwarcia od Krzysztofa Czyżewskiego, dyrektora Ośrodka „Pogranicze”
11.45 – słowo od Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego

12.00 – DEBATA OTWARCIA
O kulturze jako spoiwie Europy i roli polsko-litewskiej współpracy kulturalnej
• prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
• Simonas Kairys, minister Kultury Republiki Litewskiej;
prowadzenie:
• Łukasz Galusek, z-ca dyrektora MCK ds. programowych
• Laurynas Vaičiūnas, prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
(debata transmitowana online na stronie wydarzenia)

13.00 – DEBATA ANIMATORÓW KULTURY
• Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
• Olga Brzezińska, prezeska Fundacji Miasto Literatury i dyrektorka Festiwalu Miłosza
• Ramūnas Čičelis, pisarz, publicysta, dr nauk Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie
• Birutė Jonuškaitė, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy na Litwie
• Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, dyrektorka festiwalu poezji „Poetycka jesień w Druskiennikach”, dyrektorka Stowarzyszenia Litewskich Wydawców
• Donatas Puslys, kurator Programu Mediów i demokracji w Wileńskim Instytucie Analiz Politycznych
• Aleksandra Zinczuk, redaktorka Naczelna pisma „Kultura Enter”, członek zespołu Warsztatów Kultury w Lublinie
prowadzenie:
• Łukasz Galusek, z-ca dyrektora MCK ds. programowych
• Laurynas Vaičiūnas, prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
(debata transmitowana online na stronie wydarzenia)

15.30 – MIŁOSZIANA RODZINY BUJNICKICH
Uroczyste przekazanie rękopisów wierszy wileńskich Czesława Miłosza dla Krasnogrudy przez prof. Tadeusza Bujnickiego syna Poety – Żagarysty Teodora Bujnickiego

16.00 – „KUSZENIE MISTRZA”
O ars poetica z Tomasem Venclovą rozmawia Krzysztof Czyżewski

17.30 – „DEDYKACJE POETYCKIE”
Wiersze dla Czesława Miłosza czytają poeci z programu Wielkiego Xięstwa Poezji: Vladas Braziūnas (Wilno), Andriej Chadanowicz (Mińsk), Birutė Jonuškaitė (Wilno), Wojciech Kass (Pranie), Aušra Kaziliūnaitė (Wilno), Krystyna Konecka (Białystok), Janina Osewska (Augustów), Kornelijus Platelis (Druskieniki), Teresa Radziewicz (Białystok), Katarzyna Szweda (Nowy Żmigród), Tomas Venclova (Wilno), Urszula Zajączkowska (Warszawa), Aleksandra Zinczuk (Lublin)

19.30 – PREZENTACJA KSIĄŻKI „TRAKTAT POETYCKI” CZESŁAWA MIŁOSZA z udziałem Giedrė Kadžiulytė, Wydawnictwo Apostrofa (Wilno)
Dwujęzyczna polsko-litewska publikacja poematu w przekładzie Tomasa Venclovy. Wydawcy: Apostrofa (Wilno) i Pogranicze

20.00 – MISTERIUM WIERSZA
Zbiorowe czytanie Traktatu poetyckiego Czesława Miłosza w przestrzeni Niewidzialnego Mostu (amfiteatr krasnogrudzki)


1 lipca

11.00 – SYTUACJE POETYCKIE – WOKÓŁ „ARS POETICA”
Udział biorą poeci z programu Wielkiego Xięstwa Poezji. Dwór Miłosza, Krasnogruda

15.00 – „WOKÓŁ PUBLICYSTYKI ŻEGARYSTÓW. WILNO, LATA TRZYDZIESTE”.
Rozmawiają: prof. Tadeusz Bujnicki, prof. Krzysztof Zajas, Michał Zając
Ganek Dworu Krasnogrudzkiego

18.00 – KONCERT Litewsko-Polskiej Orkiestry Młodzieżowej, dyrygent Gediminas Gelgotas. Biała Synagoga, Sejny

20.00 – ZADUSZKI POETYCKIE – ANDRZEJ STRUMIŁŁO
Gospodarzami spotkania będą Anna Strumiłło i Krzysztof Czyżewski. Maćkowa Ruda 17 – Galeria Strumiłło. Wstęp za zaproszeniami


2 lipca

11.00 – SYTUACJE POETYCKIE – WOKÓŁ „ARS POETICA”
Udział biorą poeci z programu Wielkiego Xięstwa Poezji, Dwór Miłosza, Krasnogruda

17.00 – ZADUSZKI POETYCKIE – KRZYSZTOF GEDROYĆ Berżałowce. Gospodarzami spotkania będą Ewa Kanigowska-Gedroyć i Krzysztof Czyżewski. Berżałowce. Wstęp za zaproszeniami

20.00 – CAFÉ EUROPA – kawiarnia literacka z udziałem poetów z programu Wielkiego Księstwa Poezji. Dwór Miłosza, Krasnogruda
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka