Edycje

Edycje

2016
27 czerwca - 3 lipca 2016 odbyła się ósma edycja programu, której  motywem przewodnim było zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a głównym tematem były zabytki Węgier, w szczególności opactwo benedyktynów w Pannonhalmie (problemy stref buforowych i wizualnej integralności). 

2015
W dniach 13–19 lipca 2015 roku odbyła się już siódma edycja programu, którego motywem przewodnim było zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a głównym tematem zabytki Słowacji, w szczególności Bańskiej Szczawnicy.

2014

Szósta edycja była dedykowana jednemu spośród obiektów wpisanych na Listę UNESCO, tym razem z Republiki Czeskiej – miastu Telč. Kurs w formie wizyty studyjnej połączonej ze spotkaniami z ekspertami i osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wybranym obszarem światowego dziedzictwa, odbył się w dniach 7–13 lipca 2014.

2013
Edycja poświęcona w całości jednemu z polskich wpisów – Kalwarii Zebrzydowskiej. Kurs w formie wizyty studyjnej połączonej ze spotkaniami z ekspertami i osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wybranym obszarem światowego dziedzictwa, odbył się w dniach 14-17 czerwca. Z uwagi na fakt, iż wszystkie polskie miejsca wpisane na Listę UNESCO posiadają niepełny zbiór dokumentów określających zasady zarządzania nimi, w ramach warsztatów przygotowano, w formie rekomendacji, część planu zarządzania wpisu kalwaryjskiego.

2012
Edycja poświęcona obiektom z Listy węgierskiej. Jej przewodnim  tematem była ochrona krajobrazu kulturowego. Kurs w formie wizyt studyjnych i spotkań z ekspertami i osobami zarządzającymi obiektami dziedzictwa kulturowego odbył się w dniach 9–16 lipca, w Polsce i na Węgrzech.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka