Poprzednie edycje projektu

Poprzednie edycje projektu

2016
  • W dn. 27 czerwca - 3 lipca 2016 odbyła się ósma edycja programu. Motywem przewodnim było zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a głównym tematem były zabytki Węgier, w szczególności opactwo benedyktynów w Pannonhalmie (problemy stref buforowych i wizualnej integralności). 
2015
  • W dniach 13–19 lipca 2015 roku odbyła się już siódma edycja programu, którego motywem przewodnim było zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a głównym tematem zabytki Słowacji, w szczególności Bańskiej Szczawnicy.
2014
  • Szósta edycja była poświęcona jednemu spośród obiektów wpisanych na Listę UNESCO, tym razem z Republiki Czeskiej – miastu Telč. Kurs w formie wizyty studyjnej połączonej ze spotkaniami z ekspertami i osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wybranym obszarem światowego dziedzictwa, odbył się w dniach 7–13 lipca 2014.
2013
  • Edycja poświęcona w całości jednemu z polskich wpisów – Kalwarii Zebrzydowskiej. Kurs odbył się w dniach 14-17 czerwca 2013. Z uwagi na fakt, iż wszystkie polskie miejsca wpisane na Listę UNESCO posiadają niepełny zbiór dokumentów określających zasady zarządzania nimi, w ramach warsztatów przygotowano, w formie rekomendacji, część planu zarządzania wpisu kalwaryjskiego.
2012
  • Edycja poświęcona obiektom z listy węgierskiej. Jej przewodnim  tematem była ochrona krajobrazu kulturowego. Kurs odbył się w dniach 9–16 lipca 2012, w Polsce i na Węgrzech.
2011
  • Trzecia edycja szkoły letniej odbyła się w dniach 7-14 lipca 2011. Poza krajami Grupy Wyszehradzkiej swoich reprezentantów miały również Serbia i Hiszpania. Edycja poświęcona była obiektom z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na terenie Słowacji - Bardejowowi oraz drewnianym świątyniom w Hervatovie, Ladomirovej i Bodružalu.
2010
  • Druga edycja szkoły letniej odbyła się w dniach 23 czerwca - 4 lipca 2010. Podczas pierwszej części kursu uczestnicy zwiedzili Stare Miasto w Krakowie, Kazimierz, Nową Hutę oraz Kopalnię Soli w Wieliczce. Po krakowskiej części kursu uczestnicy pojechali do Czech. Głównym tematem tamtejszej części szkoły letniej był Ołomuniec. Grupa odwiedziła również Kromieryż, Lednice-Valtice oraz Luhačovice.
2009
  • Pierwsza edycja szkoły letniej odbyła się w dniach 9-19 lipca 2009. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Mechtild Rössler - Dyrektor ds. Regionu Europy i Ameryki Północnej Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas szkoły letniej uczestnicy odwiedzili Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce, Kalwarię Zebrzydowską, Lanckoronę oraz nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka