Zespół

Zespół

Dyrektor – Agata Wąsowska-Pawlik (sekretariat[at]mck.krakow.pl)
Zastępca Dyrektora ds. Programowych – Łukasz Galusek (sekretariat[at]mck.krakow.pl)
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych – Piotr Bąk (sekretariat[at]mck.krakow.pl)
Pełnomocnik Dyrektora – Ryszard Błachut (sekretariat[at]mck.krakow.pl)
Główna Księgowa – Maria Biel (sekretariat[at]mck.krakow.pl)

Ośrodek Wystaw

Anna Śliwa (kierownik, a.sliwa[at]mck.krakow.pl)
Agnieszka Adamczak (a.adamczak[at]mck.krakow.pl)
Małgorzata Dziedzic (m.dziedzic[at]mck.krakow.pl)
Angelika Madura (a.madura[at]mck.krakow.pl)
Izabela Okręglicka (i.okreglicka[at]mck.krakow.pl)
Sylwia Orzechowska (s.orzechowska[at]mck.krakow.pl)
Helena Postawka-Lech (h.postawka[at]mck.krakow.pl, urlop macierzyński)
Dr Monika Rydiger (m.rydiger[at]mck.krakow.pl)
Karolina Wójcik (k.wojcik[at'mck.krakow.pl)
Natalia Żak (n.zak[at]mck.krakow.pl)

Ośrodek tworzy program wystawienniczy Galerii MCK i organizuje wystawy, koordynując wszystkie prace z nimi związane. Realizowane przedsięwzięcia obejmują prezentacje o zróżnicowanym charakterze – pokazy monograficzne, przekrojowe, problemowe ze szczególnym uwzględnieniem sztuki obcej. Ośrodek opracowuje materiały promocyjne, a także przygotowuje imprezy towarzyszące ekspozycjom: wykłady, seminaria, dyskusje, spotkania z artystami, pokazy filmowe. W ramach prowadzonych działań organizowane są również warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz skierowany do osób starszych cykl spotkań „Dojrzali do sztuki”.

Wydawnictwo

Marzena Daszewska (kierownik, m.daszewska[at]mck.krakow.pl)
Wojciech Chitra (w.chitra[at]mck.krakow.pl)
Magdalena Link-Lenczowska (m.lenczowska[at]mck.krakow.pl)
Paulina Orłowska-Bańdo (p.orlowska[at]mck.krakow.pl)
Bartosz Sadulski (b.sadulski[at]mck.krakow.pl)

Wydawnictwo przygotowuje publikacje zgodne z misją MCK, a także będące efektem realizowanych przez Centrum programów badawczych, wystawienniczych i edukacyjnych. Do zadań wydawnictwa należy również wydawanie kwartalnika „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność” (www.herito.pl). Wydawnictwo MCK prowadzi również sprzedaż książek w kraju i zagranicą. Publikacje są także dostępne w księgarni, która działa przy Galerii MCK, oraz w wysyłkowej księgarni internetowej.

Instytut Dziedzictwa Europejskiego i Biblioteka Naukowa

Prof. dr hab. Jacek Purchla (kierownik, j.purchla[at]mck.krakow.pl)
Dr Beata Nykiel (zastępczyni kierownika, b.nykiel[at]mck.krakow.pl)
Dr Joanna Sanetra-Szeliga (zastępczyni kierownika, j.sanetra[at]mck.krakow.pl)
Karolina Grabarczyk-Chochołek (k.grabarczyk[at]mck.krakow.pl)
Dr Katarzyna Jagodzińska (k.jagodzinska[at]mck.krakow.pl)
Anna Kępińska (a.kepinska[at]mck.krakow.pl)
Dr Żanna Komar (z.komar[at]mck.krakow.pl)
Dr Robert Kusek (r.kusek[at]mck.krakow.pl)
Anna Sawłowicz (a.sawlowicz[at]mck.krakow.pl)
Margaryta Vladimirova (m.vladymirova[at]mck.krakow.pl)

Biblioteka Naukowa

Teresa Stupnicka-Kępińska (t.stupnicka[at]mck.krakow.pl)
Magdalena Spyrka (m.spyrka[at]mck.krakow.pl)
Dorota Witczak (d.witczak[at]mck.krakow.pl)
Anna Sołtysiewicz (a.soltysiewicz[at]mck.krakow.pl)

IDE realizuje misję badawczą MCK, inicjuje badania nad dziedzictwem kulturowym, ze szczególnym naciskiem na dziedzictwo Europy Środkowej, kwestiami polityki kulturalnej w Europie, jak również problematyką kultury i jej wpływu na rozwój regionalny. Występuje w charakterze partnera w badaniach międzynarodowych oraz organizuje specjalistyczne, interdyscyplinarne międzynarodowe konferencje i seminaria, których tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Misję badawczą IDE realizuje również poprzez własny środkowoeuropejski serwis internetowy o sztuce i dziedzictwie AHICE oraz współpracę z zagranicznymi partnerami i specjalistami, w tym członkostwo w sieciach kulturalnych i międzynarodowych organizacjach. Instytut zajmuje się także koordynacją polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultury im. A. Lindh. W ramach IDE działa specjalistyczna Biblioteka MCK, gromadząca krajowe i zagraniczne publikacje na temat dziedzictwa kulturowego i nowej filozofii jego zarządzania. Dostępne zasoby Biblioteki oraz katalog książek można zobaczyć tutaj.

Ośrodek Edukacji - Akademia Dziedzictwa

Dr Michał Wiśniewski (kierownik, m.wisniewski[at]mck.krakow.pl)
Anna Depowska (a.depowska[at]mck.krakow.pl)
Barbara Szyper (b.szyper[at]mck.krakow.pl)
Marek Świdrak (m.swidrak[at]mck.krakow.pl)

Ośrodek Edukacji Akademia Dziedzictwa działa od roku 1991, organizując sesje edukacyjne w formie seminariów, wykładów i warsztatów na tematy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego poprzez właściwe zarządzanie jego zasobem. W roku 2001 zostały zainaugurowane interdyscyplinarne studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa, mające na celu propagowanie nowej filozofii ochrony dziedzictwa kulturowego. Poczynając od roku 2010 Ośrodek realizuje też prestiżowy program stypendialny MKiDN Thesaurus Poloniae, służący wsparciem badaczom kultury polskiej oraz wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowej z całego świata. Ośrodek Edukacji uczestniczy również w pracach sieci ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres) na rzecz projektów związanych z rozwojem polityki kulturalnej i zarządzaniem kulturą.


Ośrodek Komunikacji

Ewa Czarnecka (kierownik, e.czarnecka[at]mck.krakow.pl)
Julita Blak (j.blak[at]mck.krakow.pl, urlop macierzyński)
Marcin Dyrcz (m.dyrcz[at]mck.krakow.pl)
Oliwia Kaczmarzewska (o.kaczmarzewska[at]mck.krakow.pl
Dorota Kohoroda (stanowisko ds. kontaktu z mediami, d.kohoroda[at]mck.krakow.pl)
Karolina Wróblewska-Leśniak (k.lesniak[at]mck.krakow.pl)

Do podstawowych zadań Ośrodka należy koordynacja działań promocyjnych i komunikacyjnych związanych z kreowaniem wizerunku Centrum, jak również z promocją poszczególnych wydarzeń organizowanych przez MCK.

Biuro Organizacyjne

Barbara Bańka (kierownik, b.banka[at]mck.krakow.pl)
Joanna Hojda-Pepaś (j.pepas[at]mck.krakow.pl)
Anna Jakubiak (a.jakubiak[at]mck.krakow.pl)
Barbara Kołacz (b.kolacz[at]mck.krakow.pl)
Alina Pasiut (a.pasiut[at]mck.krakow.pl)
Joanna Malina (j.malina[at]mck.krakow.pl)

Biuro Administracji

Janusz Ogonowski (kierownik, koordynator ds. Zespołu Konferencyjnego, tel. 12 42 42 840, j.ogonowski[at]mck.krakow.pl)
Agnieszka Antos (a.antos[at]mck.krakow.pl)
Zbigniew Bednarz (z.bednarz[at]mck.krakow.pl)
Elżbieta Hajdas
Roman Kawalec (r.kawalec[at]mck.krakow.pl)
Daniel Krawczyk (d.krawczyk[at]mck.krakow.pl)
Marek Krawczyk (m.krawczyk[at]mck.krakow.pl)
Antoni Michalik (a.michalik[at]mck.krakow.pl)
Regina Pytlik (r.pytlik[at]mck.krakow.pl)
Grażyna Sanak (g.sanak[at]mck.krakow.pl)
Sylwia Żmuda-Żelazny (s.zmuda[at]mck.krakow.pl)

Biuro Finansowo-Księgowe

Barbara Sendor (b.sendor[at]mck.krakow.pl)
Marzena Krawczyk (ma.krawczyk[at]mck.krakow.pl)
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka