3.12.2018 - Informacja o wyborze oferty

W-271-1-13/2018 Kraków, dnia 03.12.2018 roku


Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Kraków in a Thousand Treasures”
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2017 poz. 1579) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73 ustawy – pn. „Kraków in
a Thousand Treasures”, kod CPV 22110000-4 dnia 03.12.2018 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:
1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 118 650 brutto
2) w terminie złożone zostały oferty:
1. Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań – 135 807 zł brutto
2. Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 116 025 zł brutto

Na podstawie art. 72 ust. 2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 116 025 zł brutto
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 10.12.2018 o godz. 12.00 w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka