27.11.2017 - Ogłoszenie z otwarcia ofert


Kraków, dnia 27 listopada 2017r.


Ogłoszenie z otwarcia ofert

Nr sprawy : ZP/PN/1/2017

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.1579 z późn. zm), uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie” do upływu terminu składania oferty w dniu 27.11.2017 r. do godziny - 12:00 nie wypłynęła żadna oferta.Janusz Ogonowski
Przewodniczący Komisji Przetargowej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka