19.12.2017 - Informacja o wyborze oferty

Kraków, dnia 19 grudnia 2017 r.
ZP/P/005/BA/2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 92 ust. 1 ust. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem są „Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie”, w dniu 19 grudnia 2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykonawcy, których oferty wpłynęły do dnia składania ofert :

1. Rafał Bogdan Smolarek ”Clean” Firma Usługowa, Agencja Promocji Biznesu „Partner 2000”,
31-228 Kraków, ul. Nad Sudołem 22/57,

2. Podgórska Spółdzielnia „Ochrona Mienia”, 30-819 Kraków, ul. Górników 13,
3. Sold Spółka Akcyjna, 31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 130,

4. P.P.U.H. „BAJAX” Damian Czyżowski 32-602 Oświęcim, ul. Broniewskiego 3/3 ,

5. PROMOS Sp. z o. o. 31-750 Kraków, ul. Kocmyrzowska 13A ,
Jako najkorzystniejszą ofertę, złożoną w powyższym postępowaniu wybrano ofertę firmy: P.P.U.H. „BAJAX” Damian Czyżowski, 32-602 Oświęcim, ul. Broniewskiego 3/3,
Cena oferty : 319 200,00zł brutto
Wszystkim pozostałym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu bardzo dziękujemy.

Janusz Ogonowski
Przewodniczący Komisji Przetargowej×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka