17.08.2017 - informacja o wyborze oferty

 Numer sprawy:

 ZP/P/011/W/2017                                                                                                                 Kraków, 17.08.2017 r.

 

Informacja  z otwarcia ofert i  o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. P/011/W/2017, dostawa towarów w postaci wydrukowanych egzemplarzy książki „Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73  ustawy –  pn. P/011/W/2017, dostawa towarów w postaci wydrukowanych egzemplarzy książki „Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej” w nakładzie 300 egzemplarzy, CPV kod 22110000-4, dnia 17.08.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to: 30 000 zł netto;

2) w terminie złożone zostały oferty:

  1. Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j., ul. Piwna 1,  61-065 Poznań, cena: 31 006,50 zł brutto;
  2. Drukarnia „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, Ul. Chełmońskiego 255, Kraków 31-348, cena: 26 256,79 zł brutto.

Na podstawie art. 92 ust. 2   Zamawiający informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Drukarni „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, Ul. Chełmońskiego 255, Kraków 31-348.

Na podstawie art. 72 ust. 2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną:

Drukarnia „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, Ul. Chełmońskiego 255, Kraków 31-348, cena: 26 256,79 zł brutto.

 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka