17.11.2016 - Informacja o wyborze oferty

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015. 2164 t.j. z późniejszymi zmianami), którego przedmiotem jest wymiana agregatu wody lodowej, dokonał wyboru oferty.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Nr

Nazwa Wykonawcy

Cena

Termin realizacji zamówienia

Termin gwarancji

Czas reakcji serwisowej

Łączna liczba punktów

 

Pkt

 

Pkt

 

Pkt

 

Pkt

 

AIRICO Sp. z o.o.

Ul. Oficerska 4

43 -143 Lędziny

 

376 920,00 PLN

53,3 pkt

35 dni

0 pkt

24 mc

5 pkt

4 h

5 pkt

63,3 pkt

 

Firma Handlowo-Usługowa „GEO-EKO” Tomasz Bil

Ul. Okulickiego 55

38-500 Sanok

 

335 000,00 PLN

60pkt

30-34 dni

5 pkt

36 mc

10 pkt

8h

0 pkt

75 pkt

 

Firma Budowlana J Kasperczyk S.j

Smardzowice 37

32-077 Smardzowice

440 029,28 PLN

45,6

35 dni

0 pkt

36mc

10 pkt

1h

10 pkt

65,6 pkt

 

Zamawiający wybrał  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę nr. 2, Wykonawcy:  Firma Handlowo -Usługowa „GEO-EKO” Tomasz Bil, ul. Okulickiego 55, 38-500 Sanok. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Kraków, dn. 17.11.2016 r.

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka