24.10.2012

Kultura i biznes. Partnerstwo?

Czy kultura i biznes to dwa odrębne sektory, których zainteresowania nigdy się nie pokrywają? A może raczej są to dwie dziedziny, które mogą działać wspólnie, z korzyścią dla obu stron? Jeśli tak, to czy przedstawiciele obu sektorów mają świadomość ogromnego potencjału takiej współpracy? Nieodłącznym narzędziem pracy każdego menedżera kultury jest baza zawierająca dane kontaktowe do osób reprezentujących prywatne firmy, korporacje, instytucje finansowe. Ale czy osoby odpowiedzialne za wizerunek firmy, jej PR, sponsoring, dysponują bazami kuratorów czy dyrektorów instytucji kultury? Czy istnieje naturalna strefa kontaktu pomiędzy światem kultury i biznesu?

Problematykę tę podjęła jednodniowa konferencja Kultura i biznes. Partnerstwo?, zorganizowana przy współpracy Ambasady Królestwa Niderlandów i Przedstawicielstwa Rządu Flandrii, przybliżająca holenderskie i flamandzkie doświadczenia i zestawiając je z sytuacją w Polsce.

W kontekście kryzysu gospodarczego i ograniczeń budżetowych temat współpracy obu środowisk wydaje się szczególnie potrzebny. Konieczne jest zastanowienie się, kto i dlaczego powinien wspierać finansowo rozwój szeroko rozumianej kultury, jaką rolę mogą czy powinny pełnić  środowiska biznesowe, czy instytucje kultury nie powinny bardziej zwracać uwagi na urynkowienie swoich działań, jakie jest miejsce innych uczestników tej współpracy, np. mediów.

Podczas spotkania w MCK przedstawiciele instytucji i organizacji kulturalnych wraz z reprezentantami świata biznesu przedstawili swoje doświadczenia i skonfrontowali oczekiwania, jakie oba sektory mają wobec siebie. Dyskusja została podzielona na cztery przewodnie panele tematyczne:
  • Mecenat nad sztuką
  • Kultura i biznes
  • Stosunki kulturalne, nowi aktorzy, nowa publiczność
  • Kultura w kryzysie – kryzys w kulturze.
Organizatorzy:
                       

Partnerzy:


                                            
                       

Patron medialny

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka