17.09.2018-19.09.2018

Konferencja Znak Dziedzictwa Europejskiego: zmiany, wyzwania i perspektywy

Znak Dziedzictwa Europejskiego /European Heritage Label/ to obecnie kluczowa inicjatywa Unii Europejskiej na polu polityki kulturalnej, naturalne jest więc, że podczas trwania Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego organizowane są międzynarodowe wydarzenia służące szeroko zakrojonej refleksji nad tą inicjatywą w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim.

Są takie miejsca i wydarzenia – niezależnie od tego, czy powstały u zarania cywilizacji czy też są zupełnie współczesne – których symboliczna wartość opowiada o dziejach Europy. Program Znak Dziedzictwa Europejskiego powołano w 2011 r. właśnie po to, by te wyjątkowe miejsca promować. Reprezentują bowiem te wartości i prawa człowieka, które stanowią fundament wspólnej Europy. Dlatego Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza już 17 września na konferencję, której celem będzie debata nad obecnym kształtem ZDE, a także wymiana doświadczeń z nim związanych.

Ogólnym celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego. Chodzi również o uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego. ZDE zostały starannie wybrane, najpierw w preselekcji na poziomie narodowym (według procedury preselekcji ustalonej w każdym kraju). W Polsce projekt ten koordynuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejne decyzje podejmuje Panel Ekspertów ZDE, którzy badają, na ile obiekt spełnia kryteria merytoryczne, wpisując się w narrację europejską. Krakowska konferencja będzie jedną z nielicznych okazji, by osobiście posłuchać, co o tej inicjatywie mówią jego członkowie. Ostatnim etapem procedury jest oficjalne nadanie tytułu przez Komisję Europejską.

Lista obejmuje obecnie 38 wpisów, można je znaleźć tutaj

Cztery z nich to wpisy z Polski:
  • Unia Lubelska, zawarta między Polską i Litwą w 1569 roku – Kościół p. w. Św. Stanisława wraz z Klasztorem Dominikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik Unii Lubel
  • Historyczna Stocznia Gdańska – obiekty związane z powstaniem „Solidarności”
  • Konstytucja 3 Maja
  • Cmentarz wojenny nr 123 - Łużna-Pustki z okresu I wojny światowej.
Podczas krakowskiej konferencji poruszona zostanie kwestia budowania europejskich narracji, dyskutowany będzie branding miejsc, a na przykładzie wybranych obiektów wyróżnionych znakiem omówione zostaną kwestie zarządzania oraz wyzwania, z jakimi ich zarządcy muszą się mierzyć. Podjęte zostaną także zagadnienia związane z wykorzystaniem drzemiącego w tytule ZDE potencjału. Nie zabraknie też odniesień do innych inicjatyw promujących dziedzictwo, w tym do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Konferencję otworzy prof. dr Igor Kąkolewski referatem przygotowanym wspólnie z prof. dr. Robertem Trabą. Udział w konferencji wezmą także inni znakomici eksperci, m.in.: prof. dr Gábor Sonkoly – historyk z Uniwersytetu w Budapeszcie na Węgrzech; Michel Magnier – dyrektor ds. kultury i kreatywności Komisji Europejskiej; Bénédicte Selfslagh – prezes Belgijskiego Komitetu ICOMOS i członkini Panelu Ekspertów ZDE, Beatrice Kelly – kierownik działu badań irlandzkiej Rady Dziedzictwa i członkini Panelu Ekspertów ZDE, Csilla Hegedüs – była minister ds. kultury Rumunii i członkini Panelu Ekspertów ZDE i Jean-Louis Luxen – Sekretarz Generalny ICOMOS w latach 1993–2002.

Współfinansowaną ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego konferencję przygotowywano w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Konferencja odbywa się w j. angielskim.

Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł. 

Więcej informacji: m.wisniewski[at]mck.krakow.pl, m.swidrak[at]mck.krakow.pl.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka