3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej – wykłady otwarte

2015-09-16 - 2015-09-18

W środę, tj. 16 września odbędzie oficjalna inauguracja 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Miasto. Poniżej podajemy informację o wydarzeniach otwartych dla publiczności. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana

Wydarzenia otwarte do publiczności:

16 września, godz. 17.00-19.00 
Wykłady: Central European city and its identity – prof. Jacek Purchla (Międzynarodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Conservation 3.0 - Integrated conservation in the age of smart specialization strategies –prof. Christer Gustafsson (University of Uppsala)

18 września, godz. 18.00-19.30
Sesja Miasto do poprawki! O rewitalizacji w miastach.

Miasta Europy Środkowej przechodzą dynamiczną zmianę. Odbywające się w ostatnich latach konkursy na Europejską Stolicę Kultury w naszym regionie pokazały wielki potencjał miast w zakresie rozwoju przez kulturę, a kwestie rewitalizacji obszarów zdegradowanych przy pomocy kultury były ważnym elementem dokumentów aplikacyjnych. Dyskusja o aspektach rewitalizacji w miastach ma przede wszystkim pokazać różne doświadczenia w zakresie ożywiania obszarów zdegradowanych takich jak: budynki poprzemysłowe czy zaniedbane centra miast. W dyskusji goście ze słowackiej Ziliny, czeskiego Pilzna i Łodzi, która w ostatnich latach realizuje pilotażowy program rewitalizacji, będą mogli zaprezentować najważniejsze wnioski płynące z dotychczasowych działań. Wymiana doświadczeń w tym zakresie jest o tyle ważna, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 znajdą się środki na szerokie wsparcie projektów rewitalizacyjnych. Ponadto, obserwować można bardzo dużą aktywność obywatelską dotyczącą działań na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Ruchy miejskie, których aktywność w ostatnich latach wzrasta, są katalizatorem komunikacji pomiędzy władzą i obywatelami, a zatem włączają się również w procesy rewitalizacyjne. Nie chodzi przecież tylko o remont i modernizację substancji, równie ważne są potrzeby mieszkańców i zapewnienie im możliwości dalszego funkcjonowania w danym miejscu.

Paneliści: Marek Adamov (Słowacja), Tamás Fejérdy (Węgry), Jarosław Ogrodowski (Polska), Petr Šimon (Czechy),
Prowadzenie: Agata Wąsowska-Pawlik (Polska)

Konferencja odbywa się w języku angielskim. Wykłady otwierające oraz spotkanie zamykające będą tłumaczone symultanicznie na język polski. 

Więcej informacji o konferencji

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka