Seminarium Kultura jako podstawowy mechanizm rozwoju miasta

2018-10-05, godz. 09:30 - 2018-10-05, godz. 16:00
W Auli Dużej PAU, przy ul. Sławkowskiej w Krakowie odbywa się seminarium Kultura jako podstawowy mechanizm rozwoju miasta, realizowane w ramach cyklu Open Eyes Economy Summit on Tour 2018 oraz Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Seminarium organizowane jest przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Międzynarodowi paneliści dyskutują o modelu kształtowania polityki miejskiej, który zakłada się nie tylko rozkwit sektorowej działalności kulturalnej, prowadzącej do odtwarzania i pomnażania zasób kulturalnych miasta, ale także przenikanie kultury do wszystkich form aktywności miejskiej.

Otwierając spotkanie, Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor MCK mówiła: cieszę się, że możemy spotkać się w takim gronie, gdyż świadczy to o tym, że myślenie o kulturze w kategoriach zasobu strategicznego dla rozwoju, staje się czymś powszechnym. Nasze działania [MCK], jako koordynatora projektu, mają pokazywać dziedzictwo kulturowe jako kluczowy element różnorodności dialogu międzykulturowego, mają mówić o funkcji dziedzictwa, jako platformy dialogu i dyplomacji publicznej. Przede wszystkim mają zaś podkreślać wkład kultury i dziedzictwa w rozwój społeczno-gospodarczy.

Prof. Jerzy Hausner, pomysłodawca OEES, a zarazem członek Rady Programowej MCK, witając zebranych zaznaczył, że kultura nie jest gdzieś obok, nie jest dla nas symptomem, nie jest typem organizacji a wymiarem aktywności, gdyż kształtuje odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Bez kultury, bez refleksji aksjonormatywnej nie można rozwiązywać problemów, przed którymi dziś stoimy w sferze zagospodarowania miejskich społeczności.

Dyskusja została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy problemu rewitalizacji obszarów miejskich w oparciu o kulturę (culture-led regeneration). W drugim podejmowane są kwestie polityki miejskiej oraz roli i miejsca, jakie powinna odgrywać w niej kultura. Na oba bloki tematyczne składać się będą wykłady wprowadzające, prezentacje studiów przypadków oraz dyskusje.


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka