Daleko od Koszyc. Życie kulturalne Bratysławy lat trzydziestych

2016-11-17, godz. 18:00
17 listopada (czwartek), godz. 18.00
Daleko od Koszyc. Życie kulturalne  Bratysławy lat trzydziestych

Wykład Magdaleny Bystrzak w ramach cyklu Słowacja. Sztuka w międzywojniu towarzyszący wystawie Koszycka Moderna.

Bratysława w latach trzydziestych XX wieku prowadziła dwojakie życie kulturalne. Z jednej strony była miastem nowatorskich rozwiązań artystycznych, z drugiej zaś ważnym centrum tradycyjnie rozumianej "słowackości". Wykład przybliży wybrane ośrodki życia artystycznego Bratysławy i poda charakterystykę lokalnych środowisk twórczych, przede wszystkim w zakresie sztuk plastycznych i literatury. Skupi się także na refleksji słowackich studentów z Pragi, którzy działalność bratysławskiego środowiska traktowali z rezerwą. Wreszcie określi miejsce Bratysławy na słowackiej mapie kulturalnej, które zasadniczo różniło się od pozycji Koszyc w międzywojennej Czechosłowacji.    

Magdalena Bystrzak (1986) - absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze, absolwentka krakowskiej slawistyki (pełne studia słowacystyczne i częściowe studia bohemistyczne, specjalność: literaturoznawstwo). Własne teksty i przekłady publikowała w polskich, słowackich i czeskich czasopismach (m. in. Slovenská literatúra, Pravda, Plav, Romboid, Rita Baum, Herito, OS - Forum občianskej spoločnosti). Wspólnie z Tomaszem Grabińskim przetłumaczyła wybór z esejów Rudolfa Chmela Kompleks słowacki (2014, MCK). Mieszka w Bratysławie. 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka