Misja

Misja

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie jest narodową instytucją kultury, która specjalizuje się w problematyce kultury i dziedzictwa Europy Środkowej.

Powstało z inicjatywy rządu Tadeusza Mazowieckiego w 1991 roku. Jego twórcą i wieloletnim dyrektorem był prof. dr Jacek Purchla. Ukształtowana przez niego instytucja od samego początku koncentruje swoje zainteresowania naukowo-badawcze na problematyce szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego w aktywnym dialogu z sąsiadami Polski i ze światem.

Dzięki wkładowi MCK w międzynarodową debatę na temat roli dziedzictwa oraz za sprawą rozwijanych kontaktów, Centrum realizuje misję dyplomacji publicznej na rzecz ugruntowania pozycji Polski jako ważnego podmiotu wspólnoty międzynarodowej (UNESCO, V4, proces barceloński, proces berliński) i istotnego partnera we współpracy kulturalnej i intelektualnej.

MCK poddaje pojęcie dziedzictwa kulturowego krytycznej i wielostronnej refleksji za pomocą interdyscyplinarnego instrumentarium. W swojej działalności odnosi się do historii, historii sztuki i architektury, fenomenu pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowego i wszelkich aspektów związanych z jego zarządzaniem.
 
Geografią działań MCK jest Europa Środkowa z jej skomplikowaną historią, zwłaszcza w XX wieku. Działalność MCK wyrasta z przekonania o potrzebie głębszego poznawania się nawzajem, jako że tylko rzetelna wiedza pozwala na przezwyciężenie stereotypów, uprzedzeń i stwarza grunt dla partnerstwa i współpracy w regionie.

Przez 28 lat aktywności MCK wypracowało formułę działania, która z jednej strony łączy projekty stricte naukowe, skierowane do grona ekspertów i decydentów, a z drugiej przybliża polskiej publiczności fascynujący świat historii, kultury i sztuki XX wieku oraz współczesną refleksję intelektualną nt. heritologii ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.

Ponadto udało się zgromadzić w i wokół MCK grono wybitnych osób, specjalistów i intelektualistów tworzących i realizujących merytoryczny program, którzy podzielają nasz system wartości. Niewątpliwym atutem jest siedziba przy Rynku Głównym 25 w Krakowie, której harmonijna integracja zabytkowej kamienicy z nowoczesną architekturą egzemplifikuje misję instytucji.

MCK zostało stworzone według eksperymentalnej i autorskiej formuły opracowanej przez prof. Jacka Purchlę. Pozwala ona z jednej strony na interdyscyplinarne i wszechstronne podejście do analizowanych zagadnień, a z drugiej – daje możliwość prezentowania ich i upowszechniania w atrakcyjnej formie.

W ciągu ponad dwóch i pół dekady działalności MCK zdobyło unikalne doświadczenie jako uczestnik transformacji systemowej w Polsce i obserwator jej wpływu na sektor kultury. Centrum jest pionierem nowoczesnego myślenia o kulturze i dziedzictwie, szczególnie w kontekście zarządzania nimi oraz wykorzystaniem ich dla współczesności.

Znaczący dorobek intelektualny MCK (udokumentowany m.in. ponad 5000 pozycji bibliograficznych) pozwolił zbudować markę instytucji profesjonalnie i na najwyższym poziomie zajmującej się dziedzictwem kulturowym oraz problematyką Europy Środkowej i Wschodniej wśród intelektualistów, naukowców i praktyków ochrony dziedzictwa zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kierunki działania i projekty podejmowane przez MCK opiniuje Rada Programowa, gremium intelektualistów i wybitnych specjalistów z Polski i Europy Środkowej, którzy wiedzą i prestiżem wspierają merytorycznie MCK.

Siedzibą MCK jest zabytkowa kamienica „Pod Kruki” przy krakowskim Rynku Głównym, która dzięki wieloetapowej przebudowie i modernizacji (w latach 1998–2009) została przystosowana do działalności instytucji i odpowiada jej potrzebom. Siedziba MCK to nie tylko biura i miejsca pracy, ale przede wszystkim przestrzeń dialogu z publicznością: sala konferencyjna na około 200 osób, mniejsze sale seminaryjne (w tym zabytkowe piwnice, które spełniają także funkcję wystawienniczą), nowocześnie wyposażona biblioteka wraz z czytelnią, dostosowana do wymogów muzealnych przestrzeń wystawiennicza. Siedziba jest wizytówką MCK jako laboratorium nowoczesnego myślenia o dziedzictwie – w zabytkową substancję wprowadzono nowoczesną architekturę, całość przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka