ILUCIDARE

Ilucidare – International Network for Leveraging Successful Cultural Heritage‑Led Innovations and Diplomacy Through Capacity Building and Awareness Raising 2019–2021

Międzynarodowy projekt badawczy, którego głównym celem jest analiza, a następnie promocja i edukacja na temat relacji pomiędzy dziedzictwem kulturowym a innowacjami oraz dyplomacji wykorzystującej dziedzictwo kulturowe.

Projekt bazuje na doświadczeniach wcześniejszych badań prowadzonych przez część partnerów projektu w ramach Cultural Heritage Counts for Europe. W wyniku przeprowadzonych działań (badania literaturowe, studia przypadków, grupy fokusowe, konferencje, warsztaty) stworzone zostaną dwie publikacje (Innovation Handbook oraz Diplomacy Toolbox), e‑kursy (MOOC), modele efektywnych struktur zarządzania wykorzystującego innowacje i dyplomację oparte na dziedzictwie.

Projekt ma ponadto wspierać powstanie międzynarodowej sieci współpracy w zakresie dzielenia się wiedzą i promowania doświadczenia związanego z dziedzictwem i innowacjami oraz dziedzictwem i dyplomacją.

W międzynarodowym konsorcjum projektowym oprócz MCK znalazł się Katolicki Uniwersytet z Leuven, Europa Nostra, KEA European Aff airs, World Monuments Fund España, Kosovo Foundation for Cultural Heritage without Borders oraz Uniwersytet w Cuence. Głównymi partnerami badawczymi projektu są MCK oraz KU Leuven.Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 821394. 
 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka