Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
11.02.2019 - Informacja o wyborze oferty
A-
A+
Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Czas przełomu” (W-271-1-1/2019 )

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73  ustawy –  pn. dostawę książki pt. „Czas przełomu”, kod CPV 22110000-4, dnia 11.02.2019 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 15.750 zł brutto

2) w terminie złożone zostały oferty:

1. Zakład Graficzny Colonel SA ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków – 12.537,00 zł brutto
2. Drukarnia „Know How”, ul. Chełmońskiego 255 31-348 Kraków – 19.818,39 brutto
3. Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 18.270,00 zł brutto
4. Drukarnia Goldruk, ul Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz – 15.666,00 zł brutto
5. Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań – 14.227,50 z brutto
 
Na podstawie art. 72 ust. 2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną Zakład Graficzny Colonel SA ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków – 12.537,00 zł brutto
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka