Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury
3.11.2020 Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty (W-271-1-11/2020)
A-
A+

Informacja  z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Fotoblok. Europa Środkowa w książkach fotograficznych” (W-271-1-11/2020)

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73 ustawy – pn. dostawę książki pt. „Fotoblok. Europa Środkowa w książkach fotograficznych”, kod CPV 22110000-4, dnia 3.11.2020 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1)     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 47.250 zł brutto

2)     w terminie złożone zostały oferty:

  1. Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 47.250,00 zł brutto
  2. Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań – 88.515,00 zł brutto

Na podstawie art. 72 ust. 2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną

Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 47.250,00 zł brutto

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka