Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
4.12.2020 Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty (W-271-1-13/20)
A-
A+

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Rocznik MCK 28” (W-271-1-13/20)

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73 ustawy – pn. dostawa książki pt. „Rocznik MCK 28” kod CPV 79800000-2 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1)     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 14 760 zł brutto

2)     w terminie złożone zostały oferty:

1.Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, ul. Tadeusza Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz, cena brutto: 9633,00 zł

2. Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j., ul. Piwna 1, 61-065 Poznań, cena brutto: 14 229,00

3. Drukarnia „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, Podchruście 17, 32-085 Modlnica, cena brutto: 12 389,29

 

Na podstawie art. 72 ust. 2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną:

Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, cena brutto: 9633,00 zł

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka