Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928

08.03.2019-09.06.2019

Wydarzenia towarzyszące

Awangarda dla opornych – wykład dr. Jakuba Kornhausera

Zapraszamy na wykład dr. Jakuba Kornhausera towarzyszący wystawie Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928 prezentowanej w Galerii MCK, który będzie próbą zrewidowania najważniejszych awangardowych pojęć i prezentacją najciekawszych artystów – malarzy, rzeźbiarzy, performerów i pisarzy – kojarzonych z tym nurtem. Wykład będzie tłumaczony na polski język migowy. Wstęp wolny.

Masa i rzeźba. Kult ciała w XX wieku – wykład dr. Przemysława Strożka

W jaki sposób awangardowi artyści z regionu Europy Środkowo-Wschodniej reagowali na wzrost popularności sportu jako kultury dla mas i kultury mas? Zapraszamy na wykład Masa i rzeźba. Kult ciała w XX wieku, który wygłosi dr Przemysław Strożek w ramach programu towarzyszącego wystawie Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928 prezentowanej do 9 czerwca w Galerii MCK.

Wykład dr hab. Agnieszki Karpowicz

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach programu towarzyszącego wystawie Czas przełomu poświęcony środkowoeuropejskim fantazjom na temat miasta przyszłości, który wygłosi dr hab. Agnieszka Karpowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rumuński urok awangardy – wykład Erwina Kesslera

Dlaczego sztukę rumuńską zafascynował tak bardzo futuryzm? Jakie były okoliczności przesunięcia w Rumunii praktyk artystycznych, typowych dla estetyki „belle époque", w pierwszych latach przed I wojną światową w kierunku radykalnej awangardy po Wielkiej Wojnie?

Wykład dr. Piotra Rypsona

Na projektowanie graficzne w XX wieku w Europe, Azji czy obydwu Amerykach kluczowy wpływ miały rozmaite nurty awangardowe. Do upowszechnienia postulowanych przez nie idei i tendencji estetycznych w literaturze, sztukach plastycznych i architekturze przyczyniły się przede wszystkim wydawane przez awangardę czasopisma. Bogato ilustrowany wykład dr. Piotra Rypsona poświęcony będzie powstaniu międzynarodowej sieci czasopism na początku wieku, ich wzajemnym kontaktom i wpływowi na nowoczesne projektowanie graficzne.

Akademia awangardy – warsztaty dla dorosłych

Wystawie Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928 w Galerii MCK towarzyszy cykl warsztatów pod nazwą Akademia awangardy. Zajęcia będą okazją do zapoznania się z najciekawszymi zagadnieniami sztuki początku XX wieku.

Awangardowa niedziela – dzień otwarty wystawy Czas przełomu...

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty wystawy Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928 . Prezentujemy na niej ponad 170 wyjątkowych obrazów, rysunku, grafik, rzeźb i filmów przybliżających fenomen awangardy w regionie szczególnie doświadczonym tragiczną historią I wojny światowej.  W tym dniu na wystawę i wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Znajdź mnie w Galerii MCK – akcja promująca wystawę

Postaci z awangardowych obrazów wychodzą w miasto i zapraszają na wystawę.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka