25.09.2020 Informacja z otwarcia ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty (W-271-1-6/2020)

Postępowanie o udzielenie zam. na dostawę sprzętu informatycznego (ZP/P/002/BA/2020) 20/07/2020

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty (W-271-1-5/2020)

01.06.2020 Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty P/004/2020

Informacja z otwarcia ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty W-271-1-3/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr ZP/P/001/BA/2020

Ogłoszenie z otwarcia ofert nr ZP/P/001/BA/2020

KOMUNIKAT ws. postępowania ZP/P/001/BA/2020

10.03.2020 Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na usługę

12.12.2019

previous next
×
added to cart:

continue shopping go to cart