01.06.2020 Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty P/004/2020

Informacja  z otwarcia ofert i  o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia P/004/2020

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73  ustawy –  pn. DOSTAWA 1000 WYKONANYCH EGZEMPLARZY HERITO 39 (przedmiot zamówienia) kod CPV 22212000-9 dnia 01.06.2020 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 26 000 zł brutto

2) w terminie złożone zostały oferty:

  1. Drukarnia Skleniarz, Ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków. 21 000 zł brutto
  1.  „KNOW-HOW” Piotr Kaczmarczyk, 31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 255. 24 229,94 zł brutto
  1. Moś i Łuczak sp.j. ul. Piwna 1, 61-065 Poznań. 24 675 zł brutto

Na podstawie art. 72 ust. 2   Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną: Drukarnia Skleniarz, Ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków – 21 000 zł brutto

 

×
added to cart:

continue shopping go to cart