Informacja z otwarcia ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty W-271-1-3/2020

Informacja z otwarcia ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee” (W-271-1-3/2020)

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie o cenę, określonym w art. 69-74 ustawy – pn. dostawa książki pt. „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee” kod CPV 22110000-4 dnia 21 maja 2020r. nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 48.300  zł brutto
  2. W terminie złożone zostały oferty:

1) Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 37.800 zł brutto

2) Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań – 38.062,5 zł brutto

 

Na podstawie art. 72 ust.2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną:

Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 37.800 zł brutto

Bardzo dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu.

×
added to cart:

continue shopping go to cart