2.09.2019

Informacja  z otwarcia ofert i  o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia P/009/2019
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73  ustawy –  pn. DOSTAWA 1000 WYKONANYCH EGZEMPLARZY HERITO 36 (przedmiot zamówienia) kod CPV 22212000-9 dnia 02.09.2019 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:
1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 30 000 zł brutto
2) w terminie złożone zostały oferty:
1. Drukarnia Skleniarz
Ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków
28 350 zł brutto
2. Zakład Poligraficzny Moś & Łuczek
61-065 Poznań, ul. Piwna 1
32 529 zł brutto
3. „KNOW-HOW” Piotr Kaczmarczyk
31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 255
30 089,30 zł brutto
Na podstawie art. 72 ust. 2   Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną: Drukarnia Skleniarz, Ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków - 28 350 zł brutto
 
 
×
added to cart:

continue shopping go to cart