26.11.2020 Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty W-271-1-16/20
A-
A+

W-271-1-16/20 
Informacja  z otwarcia ofert i  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. DRUK I DOSTAWA KSIĄŻKI P.T. „KOŚCIOŁY I KLASZTORY RZYMSKOKATOLICKIE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA BRZESKOLITEWSKIEGO. Katedra w Pińsku” CZ. V., T. 4

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 1579) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73  ustawy –  pn. dostawa książki p.t. „Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, cz. V., t. 5,  kod CPV 22110000-4, dnia 19.11.2020 nastąpiło otwarcie ofert. 

W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1)    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

13 125 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) brutto.

2)    w terminie złożone zostały oferty:

  1. Drukarnia SKLENIARZ, ul.  J. Lea 118, 30-133 Kraków; cena: 14 175,00 zł brutto
  2. Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, ul. Tadeusza Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz; cena: 14 000,00 zł brutto

Na podstawie art. 72 ust. 2  Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Drukarni GOLDRUK Wojciech Golachowski, ul. Tadeusza Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz; z najniższą ceną 14 000,00 zł brutto.

 

×
added to cart:

continue shopping go to cart