26.01.2021 Informacja z badania i oceny ofert
A-
A+

Informacja z badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie  zamówienia pn. „Dostawa i modernizacja urządzeń elektronicznych i zamków systemu kontroli dostępu” w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Zamawiający) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, określonym w art. 39-43-pn. „Dostawa i modernizacja urządzeń elektronicznych i zamków systemu kontroli dostępu w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie” zostały złożone w terminie dwie oferty.

 

1. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., 31-866 Kraków, ul. Skarżyńskiego 14

Oferowana cena: 306 270 zł brutto: 60 punktów        

Gwarancja : 60 miesięcy: 40 punktów

Razem: 100 punktów

2.Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Instalbest Rudna Mała 160, 36-060 Głogów Małopolski

Oferowana cena: 350 550 zł brutto: 52 punkty

Gwarancja : 60 miesięcy: 40 punktów

Razem: 92 punktów  

                                                                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej

×
added to cart:

continue shopping go to cart