18.11.2020 Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty (W-271-1-12/2020)
A-
A+

Informacja  z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Lwów nowoczesny” (W-271-1-12/2020)

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73  ustawy – pn. dostawę książki pt. „Lwów nowoczesny”kod CPV 22110000-4, dnia 17.11.2020 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 36.750 zł brutto

2) w terminie złożone zostały oferty:

  1. Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań – 41685,00 zł brutto
  2. Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 36.750,00 zł brutto

Na podstawie art. 72 ust. 2   Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną

Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 36.750,00 zł brutto

×
added to cart:

continue shopping go to cart