17.02.2021 Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP/P/004/BA/2020)
A-
A+

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty. 

I.Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (MCK), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonym art. 39-43ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) pn. „Dostawa i modernizacja urządzeń elektronicznych i zamków systemu kontroli dostępu w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie”, informuje, iż jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Instalbest, 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 160.

Oferowana cena to 350 550 zł brutto – 52 pkt

Gwarancja: 60 miesięcy – 40 punktów

Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy to 92 punkty

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta nie podlegająca odrzucenia 

  1. Zawiadamia również, iż, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 odrzucił ofertę Wykonawcy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., 31-866 Kraków, ul. Skarżynskiego 14.

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:

Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

W złożonych na wezwanie Zamawiającego z dnia 26 stycznia 2021r. dokumentach Wykonawca UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zaoferował produkt niezgodny z SIWZ i jej załącznikami.

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jako element wykonawczy przedstawił produkt typ ES-S24AC/DC profielektrozaczep symetryczny, standardowy – NC. Jest to elektrozaczep awersyjny (NC – normallyclosed – tłumaczenie zamknięty). W opisie karty katalogowej:  „ …Funkcją elektrozaczepu jest blokada zabezpieczonego nim wejścia i jego zwolnienie po podaniu napięcia zasilającego cewkę elektronaczepu”.

Zamawiający wymagał w SIWZ i jej załącznikach zastosowanie elektrozaczepów rewersyjnych (NO – normally open-tłumaczenie: normalnie otwarty).

Warunek zastosowania jako materiału – elektrozaczepu rewersyjnego wyraźnie określony został w załączniku nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „ …jako osprzęt drzwiowy stosować zamki rewersyjne…” i w przedmiarze robót w pozycji nr 24 oraz w zestawieniu materiałów, pozycja 13: nazwa materiału „elektrozaczep rewersyjny”.

Zastosowanie elektrozaczepów rewersyjnych jest niezbędny chociażby dla poprawnej współpracy z istniejącym systemem p.poż. (SAP- System Alarmu Pożarowego).

×
added to cart:

continue shopping go to cart